Innovatief ondernemen


De belangrijkste voorstellen uit Werf 6: innovatief ondernemen!

  • We zetten de sociaal-ecologische transitie naar een veerkrachtige economie en arbeidsmarkt verder. Duurzaamheid (CO2-neutraal, circulair, energie) staat hierbij centraal.
  • We onderzoeken hoe we een Gentse stadsmunt ter ondersteuning van de lokale handelaars kunnen invoeren.
  • De bedrijventerreinen krijgen een duidelijke profilering.
  • We willen in Vlaanderen een voortrekker zijn in sociaal-innovatieve vormen van ondernemerschap.
  • We voorzien ruimtes voor kleinschalige, duurzame en/of cocreatieve maakactiviteiten waaruit economisch en maatschappelijk vernieuwende ideeën ontstaan.
  • We willen dat North Sea Port blijft kiezen voor jobs en toegevoegde waarde, eerder dan tonnenmaximalisatie. We geven het havengebied een status als experimenteerregio waarin arbeid, mobiliteit en duurzaamheid grensoverschrijdend worden aangepakt.
  • Winkelstraten buiten het centrum worden opgewaardeerd in samenspraak met de handelsverenigingen, de handelaars en de bewoners.

Lees hier het volledige hoofdstuk over innovatief ondernemen!