Schoolgaan, studeren en kinderopvang in Gent


Onderwijs en kinderopvang zijn kerntaken van de overheid en vormen de sleutel tot emancipatie. Wat betreft het stedelijk onderwijs focussen we op kwaliteit in de uitwerking van het pedagogisch project, goede infrastructuur en uitrusting. Vanuit het flankerend onderwijsbeleid bieden we ondersteuning en samenwerking in de uitvoering van de maatschappelijke opdrachten in alle onderwijsinstellingen.  De Stad steunt de leerkrachten voluit zodat zij zich kunnen richten op hun kernopdracht: lesgeven. We verhogen  kleuterparticipatie, pakken spijbelen aan en vermijden vroegtijdig schoolverlaten. We geven ouders maximale vrije schoolkeuze door capaciteitsuitbreiding en verfijning van het online aanmelden, met aandacht voor de sociale mix. De werking met brugfiguren wordt uitgebreid op basis van de demografische evolutie. Via Brede school zorgen we voor een breed naschools activiteitenaanbod. Diversiteit moet de norm worden in de leraarskamer. We promoten warme scholen, waar een actief anti-pestbeleid gevoerd wordt.  We bouwen preventieve gezinsondersteuning uit. Ook de kinderopvang wordt verder uitgebreid op basis van de demografische groei van onze stad, met een voortrekkersrol op het vlak van inclusie en kwaliteit.

Alles over werf 10: Schoolgaan, studeren en kinderopvang in Gent