Besturen in samenwerking en dialoog


Gent is een open en vooruitstrevende stad die haar inwoners actief wil betrekken bij het beleid, een participatieve democratie waardig. We kiezen principieel voor opbouw van onderuit, zowel bij het opmaken als bij het uitvoeren van het beleid.

Gentenaars krijgen meer zeggenschap over grote thema’s die hen bezighouden. Rond brede maatschappelijke thema’s organiseren we stadsdebatten. Voor plannen met een grote impact kunnen we ook een burgerkabinet installeren, representatief samengesteld, waarbij we rekening houden met parameters relevant voor het betreffende thema.

We kiezen voor een divers en breed spectrum van mogelijkheden tot participatie op wijkniveau. We houden bestaande instrumenten tegen het licht en zetten nieuwe instrumenten op, met als doel een brede en diverse groep Gentenaars meer te betrekken bij hun buurt, wijk en stad.

Lees werf 2: Besturen in samenwerking en dialoog