Word vrijwilliger!

Werkgroep Klimaat
Deze werkgroep zet in op kennis rond klimaat en contact met de samenleving ter voorbereiding van het verkiezingsprogramma van 2024. Daarnaast wil de werkgroep ook activiteiten organiseren die het draagvlak voor klimaatbeleid kunnen versterken.

Werkgroep Sociaal beleid
Ben je geïnteresseerd in sociaal beleid en wil je meeschrijven aan het verhaal van Groen Gent rond dit thema? Dan is deze werkgroep zeker iets voor jou!

Werkgroep Warme partij
Wil je graag meehelpen aan evenementen? Heb je ideeën om onze leden samen te brengen?

Werkgroep Diversiteit
Deze werkgroep zet concrete acties op om de hand te reiken naar groepen die we momenteel onvoldoende bereiken. We hebben iedereen nodig om een groene en sociale politieke beweging uit te bouwen, ook mensen met een migratieachtergrond, een handicap of andere mensen uit kansengroepen die zichzelf nog te weinig vertegenwoordigd zien door de politiek van vandaag.

Werkgroep Commons

Van de dynamische werking van de Koer, de tijdelijke initiatieven op de Arsenaalsite tot zelfs de gemeenschappelijk uitgebate speelstraten, je kan er in Gent amper naast kijken. Onze Arteveldestad is doordrongen van Commons. Met de werkgroep Commons hopen wij de mooie werking van Commons terug op de publieke agenda te zetten en denken we na over hoe stad Gent deze werking verder kan ondersteunen. 

Vrijwilliger evenementen en acties
Steek je graag af en toe de handen uit de mouwen op een evenement? (bv. achter de bar staan, helpen bij het klaarzetten ...) Of voer je graag mee actie met Groen Gent? 

Vrijwilliger bij lokale afdeling
Groen Gent telt 7 lokale afdelingen. Wil je graag meer betrokken worden bij de werking van jouw lokale afdeling?

Vrijwilliger toekomstige verkiezingscampagnes
Elke campagne hebben we nood aan honderden vrijwilligers voor duizend-en-één verschillende taken: van bussen en affiches plakken, tot het campagnesecretariaat bemannen en de straat op te gaan.

Babbel met Groen
Ik wil graag een gesprek over met een Gentse Groenen om kennis te maken en de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk samen te bekijken. 

Wat is jouw passie?