Gent vecht tegen armoede

Onze plannen rond armoede en welzijn zijn ambitieus, hieronder vind je enkele voorstellen, veel meer vind je in het hoofdstuk rond armoede.

  • We maken van Gent een echte kansenfabriek en betrekken alle partners en alle beleidsniveaus.
  • Het sociaal beleid waarborgt de sociale grondrechten en zorgt ervoor dat die voor iedereen vervuld worden.
  • We gaan aanklampend te werk en leveren extra inspanningen voor mensen die afhaken of die hun weg naar de hulpverlening niet vinden.
  • Het is cruciaal dat we voldoende basis- en veldwerkers hebben.
  • Het project ‘Kinderen Eerst’, dat armoede op school opspoort en aanpakt, wordt verder uitgerold.
  • We verfijnen we het huidige systeem van aanvullende financiële steun, met prioriteit voor gezinnen met kinderen.
  • Werk en (sociale) activering zijn belangrijke hefbomen voor een menswaardig leven.
  • We blijven energiearmoede aanpakken.
  • We zetten sterk in op huisvestingsgerichte benaderingen zoals Housing First en aanvaarden niet dat kinderen de nacht op straat moeten doorbrengen.

Het volledige hoofdstuk van werf 11: Gent vecht tegen armoede