Iedereen anders, allemaal Gentenaar


  • We pakken vereenzaming aan en stimuleren sociaal contact. In het bijzonder bij senioren, jongeren, nieuwkomers en mensen in armoede.
  • We omarmen buurtontmoetingscentra die fungeren als levendige vrijplaatsen in de buurt.
  • Om discriminatie op te sporen en aan te pakken voeren we in samenwerking met academische partners praktijktesten en mystery shopping uit.
  • We werken verder aan een breed en geïntegreerd jeugdbeleid met kinderrechten als kapstok, en het betrekken van Gentenaars en het middenveld als rode draad.
  • We breiden het vrijetijds- en naschools aanbod uit en versterken het jeugdwelzijnswerk
  • We houden bij de (her)inrichting van de publieke ruimte rekening met de noden van haar oudere en minder mobiele inwoners.
  • We blijven werken aan betaalbare en toegankelijke dienst- en zorgverlening. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor cultuursensitieve zorg.
  • Via veldwerkers en welzijnsorganisaties houden we contact met mensen zonder wettig verblijf en met rondtrekkende woonwagenbewoners.
  • We zorgen ervoor dat de diversiteit van de Gentse samenleving weerspiegeld wordt binnen de Groep Gent en bij de politie.

Alles over werf 12: Iedereen anders, allemaal Gentenaar

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren