Vlot en veilig door Gent


Het verbeteren van de duurzame mobiliteitsmogelijkheden in combinatie met het verbeteren van de leefkwaliteit maakt van Gent een levendige, aangename en bereikbare stad. We richten het nieuwe autovrij gebied en de ruimte die vrijkwam door het circulatieplan kwalitatief in en er komen verkeersplannen in de deelgemeenten. We bouwen versneld voort aan comfortabele invalroutes en fietsverbindingen, meer fietsparkeerplaatsen en fietsonderdoorgangen. Taxi’s worden volledig elektrisch tegen 2025. We verlagen de parkeerdruk in de wijken en deelgemeenten door onder meer in te zetten op duurzame mobiliteit en een ruimer netwerk van autodelen. We werken ook verder aan de P&R-gordel rond Gent. We houden de verkeersdruk van evenementen in het centrum beperkt.

Het stadsbestuur maakt in overleg met de politie de komende zes jaar van de verkeersveiligheid een topprioriteit. We zetten in op handhaving en campagnes en alle woonkernen krijgen een zone 30. De Minder Hinder-aanpak bij (wegen)werken stelt het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers centraal. Stad Gent herneemt het ISA-project (Intelligent Speed Adaptation) voor voertuigen van de Stad, deelauto’s en taxi’s.

Lees hier alles over werf 7: Vlot en veilig door Gent