Onze schepenen


  • Filip Watteeuw: Schepen van Mobiliteit, Openbare Werken, Architectuur en Stedenbouw.
  • Evita Willaert: Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid en Outreachend Werk
  • Tine Heyse: Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid (2019-2021) - Schepen van Milieu, Klimaat en Wonen (2022 - 2024)
  • Bram Van Braeckevelt: Schepen van Personeelsbeleid, Toerisme, Openbare Netheid en Werk (2019-2021) - Schepen van Werk, Feesten, Toerisme en Openbare Netheid (2022 - 2024).
  • Hafsa El Bazioui: Schepen van Jeugd, Personeel, Noord-Zuid en Facility Management (2022 - 2024). Na 3 jaar als gemeenteraadslid wordt Hafsa de 5de schepen.

Na meer dan 12 jaar ervaring als raadslid begon Zeneb Bensafia bij de start van deze legislatuur als voorzitter van de Gentse gemeenteraad. Een mandaat dat ze op 1 januari 2022, conform de gemaakte politieke afspraken bij de start van de legislatuur, doorgaf aan een gemeenteraadslid van Open VLD. Voor de 2de helft van deze legislatuur is Zeneb ondervoorzitter van de Gentse gemeenteraad.