De stad groeit


Er is nood aan bijkomende ruimte. We vangen dat in de eerste plaats op door verdichting en verweving in wijken en buurten waar dit kan en aangewezen is. We hanteren het principe van de ruimteneutraliteit zoals geformuleerd binnen Ruimte voor Gent: de verhouding tussen harde bestemmingen voor onder meer wonen, economie en infrastructuur, en zachte bestemmingen zoals natuur, parken en landbouw, blijft gelijk.

Alles over Werf 4: De stad groeit!