Blauw meer op straat


Blauw meer op straat, voor een gemeenschapsgerichte politiezorg, de belangrijkste voorstellen:

  • We kiezen voluit voor een integraal veiligheidsbeleid met een stadsbrede coördinatie. Zo kunnen we veiligheid en leefbaarheid in een zo breed mogelijke context benaderen en de kwaliteit van de basispolitiezorg garanderen.
  • De Gentse Flikken hebben namelijk een lange traditie van gemeenschapsgerichte politiezorg en nabijheid, waarvan de wijkagent de spilfiguur is. We versterken de werking van de Buurtstewards en van het team Straathoekwerk.
  • Omdat veiligheid begint met preventie, blijven de politie én stadsdiensten zoals gemeenschapswachten of buurtstewards inzetten op socio-preventieve initiatieven.
  • Nazorg zoals slachtofferbejegening vormt het sluitstuk van de keten en de integrale visie over veiligheid.
  • We willen dat ons korps de diversiteit van de Gentse samenleving weerspiegelt.

Alles over werf 13: Blauw meer op straat