Gent ontdekken en beleven


We maken van capaciteitsuitbreiding in het vrijetijdsaanbod een prioriteit waarbij naast een vrijetijdsloket op de Zuidsite mensen ook in de wijken hun weg in het vrijetijdsaanbod vinden. We stimuleren diversiteit in het culturele aanbod en publiek. Wat sport betreft investeren we in gekwalificeerde trainers, diversiteit, laagdrempeligheid en structurele coördinatie van het jeugdbeleid tussen top- en amateurclubs. We moedigen clubs aan om te investeren in G-sport. We maken werk van een kindvriendelijke make-over van het openbaar domein en bouwen een ‘Huis van de Jeugd. Wat het jeugdwerk betreft focussen we in de ondersteuning op voldoende en veilige infrastructuur en diversiteit. We hebben de ambitie om de Europese Jeugdhoofdstad 2024 te worden. We updaten het ondersteuningskader voor jeugdwerkinitiatieven. In het evenementenbeleid kiezen we voor kwaliteit boven kwantiteit en afvalarme, duurzame evenementen.  We streven naar een slimme en duurzame groei van toerisme, oa voor gezinnen en met respect voor de leefbaarheid.

Alles over Gent ontdekken en beleven!