Vooruit met Gent


Gent is een ambitieuze en toekomstgerichte stad. We kiezen resoluut voor een positieve, gedreven en open bestuursstijl. We creëren een vruchtbare omgeving voor een stevige economie, kiezen voluit voor duurzame transitie en binden de strijd aan met armoede. We zorgen voor een leefbare, kwaliteitsvolle omgeving met jobs nabij. We durven moedige politieke keuzes maken en baseren ons op feiten en samenspraak. We zoeken de dialoog en ontmoeting met burgers, ondernemingen, organisaties, en geven wijken zelf tools in handen.

Bij de instroom van nieuwe medewerkers houden we rekening met het aandeel mensen van niet-Belgische origine in de beroepsbevolking van onze stad. We streven ernaar binnen Stad Gent hetzelfde aandeel te halen. Momenteel is dat 30 procent, maar dit cijfer wordt blijvend aangepast aan de veranderende realiteit.

Alles over werf 1: Vooruit met Gent!