Woonbeleid op maat


  • We stellen ambitieuze doelen en maken van wonen een prioriteit.
  • We investeren 90 miljoen euro in het woonbeleid. We zoeken hiervoor ook externe middelen.
  • We maken de omschakeling van budgetkoopwoningen naar budgethuurwoningen.
  • We gaan door met praktijktesten, in overleg met de sector en binnen een duidelijk en wetenschappelijk kader.
  • We maken het gemakkelijker om nieuwe woonvormen te ontwikkelen.
  • Dankzij gerichte premies, advies en begeleiding verbeteren we de basiswoonkwaliteit.
  • We zetten versterkt in op het verminderen van het energieverbruik.
  • De winter- en gezinsopvang voor daklozen wordt uitgebreid volgens het principe Bed, Bad, Brood en Begeleiding (BBB+).
  • We monitoren en reglementeren het toenemende aanbod aan vakantieverblijven zodat daardoor geen verdringing op de woonmarkt ontstaat.

Alles over Werf 3: Woonbeleid op maat