Gent, duurzaam en klimaatneutraal


Onze plannen voor een duurzaam en klimaatneutraal Gent:

  • We voeren een lage-emissiezone (LEZ) in vanaf 2020 en weren de meest vervuilende (diesel)auto’s
  • Tegen 2050 maken we Gent klimaatneutraal.
  • We werken aan duurzame landbouw, waarbij we ons in de eerste plaats richten op de korte keten en stadsgerichte landbouw.
  • We maken van Gent een afvalarme stad. Zo reduceren we de Gentse voetafdruk en behouden materialen en producten langer hun waarde.
  • We zamelen meer afval selectief in door bijvoorbeeld mobiele recyclageparken op wijkniveau.  
  • De strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten blijft een prioriteit en dat in álle wijken.
  • Ons afvalbeleid is ecologisch, sociaal, integraal en efficiënt. Zo is het ‘vervuiler betaalt’-principe de leidraad voor de afvaltarieven. Wie heeft financieel moeilijk heeft, krijgt een tegemoetkoming.  
  • We maken de omslag van lineair naar circulair materialenbeleid met aandacht voor reguliere en sociale werkgelegenheid, zoals wijkgerichte deelpunten.

Werf 9: Gent, duurzaam en klimaatneutraal