De mensen van Groen

Gent

In Gent hebben we met Groen 14 gemeenteraadsleden, waaronder 5 schepenen. Een overzicht:

 

Hafsa El-Bazioui

Schepen van Personeel, Facilitair Management, Internationale Solidariteit en Jeugd

Filip Watteeuw

Schepen van Mobiliteit, Openbare Werken, Architectuur en Stedenbouw

Tine Heyse

Schepen van Milieu, Klimaat en Wonen    

Evita Willaert

Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid en Outreachend Werk

Bram Van Braeckevelt

Schepen van Toerisme, Openbare Netheid, Werk en Feesten

Zeneb Bensafia

Ondervoorzitter Gentse gemeenteraad

Sara Matthieu

Europees parlementslid en gemeenteraadslid

Fourat Ben Chikha

Fractieleider Gentse gemeenteraad, senator en algemeen rapporteur LGBTI in de Raad van Europa

Karla Persyn

Gemeenteraadslid

Cengiz Cetinkaya

Gemeenteraadslid 

Anita De Winter

Gemeenteraadslid

Bert Misplon

Gemeenteraadslid