De mensen van Groen

Gent

Anton Vandaele

Gemeenteraadslid

Filip Watteeuw

Schepen van Mobiliteit, Openbare Werken, Architectuur en Stedenbouw.

Tine Heyse

Schepen van Milieu, Klimaat en Wonen    

Bram Van Braeckevelt

Schepen van Toerisme, Openbare Netheid, Werk en Feesten

Evita Willaert

Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid en Outreachend Werk

Hafsa El-Bazioui

Schepen van Personeel, Facilitair Management, Internationale Solidariteit en Jeugd

Sara Matthieu

Europees parlementslid en gemeenteraadslid

Zeneb Bensafia

Ondervoorzitter Gentse gemeenteraad

Cengiz Cetinkaya

Gemeenteraadslid 

Karla Persyn

Gemeenteraadslid

Bert Misplon

Gemeenteraadslid

Fourat Ben Chikha

Fractieleider Gentse gemeenteraad, senator en algemeen rapporteur LGBTI in de Raad van Europa

Anita De Winter

Gemeenteraadslid