Bram Van Braeckevelt

Schepen van Personeelsbeleid, Toerisme, Openbare Netheid en Werk.