Filip Watteeuw

Schepen van Mobiliteit, Openbare Werken, Architectuur en Stedenbouw.