Netheidsrapport 2023

18 April 2024

Netheidsrapport 2023

"Ik vind het hoopgevend dat er in Gent een blijvend engagement bestaat bij de burgers om hun buurt proper te houden, maar ook bij alle netheidspartners."

Heel veel (stads)diensten, IVAGO en vrijwilligers werken dagelijks aan een propere stad. En daarvoor kan Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid, alleen dankbaar zijn, want hun engagement is uitzonderlijk. Naar jaarlijkse gewoonte stelde de Cel Regie Netheid het Netheidsrapport voor. Daarin worden de inspanningen van onze opruim-, sensibiliserings- en handhavingspartners letterlijk en figuurlijk in kaart gebracht. Een toelichting door Bram.

"Het feit dat we cijfers naar buiten brengen in het Netheidsrapport, dat is kwetsbaarheid tonen. Dat is een bewuste keuze om nog beter uitdagingen aan te gaan en ervoor te zorgen dat netheidspartners efficiënt en gericht kunnen werken."

"De voorbije jaren hebben we niet stilgezeten en introduceerden we heel wat sociale maatregelen om de netheid van onze stad op te krikken."

Een sociaal en toegankelijk afvalbeleid

"Er zou in Gent geen reden mogen zijn om te sluikstorten. We schaven beleid en dienstverlening zo bij dat ze sociaal en toegankelijk zijn. Denk hierbij aan de uitgebreide dienstverlening van IVAGO waarbij zelfs grofvuil aan huis wordt opgehaald."

"De pop-uprecyclageparken die naar de meest kwetsbare wijken uitrijden. Een automatische tegemoetkoming in de afvalfactuur van Gentenaren die het financieel moeilijker hebben. Maar ook heel wat sensibiliseringsacties om Gentenaren te informeren en in gesprek te gaan om drempels te detecteren."

De cijfers van het Netheidsrapport 2023

"Niet onbelangrijk: naast de cijfers was er dit jaar ook de Stadsmonitor, een driejaarlijks Vlaams onderzoek. Op de vraag 'Hoe ervaar jij de netheid van jouw straat' scoren we iets beter dan de vorige keer. Er is zeker nog werk aan de winkel, maar ik vond die conclusie alvast hoopvol."

◾ Het afval dat wordt opgeveegd, daalt.
En in
 de openbare vuilnisbakken belandt meer afval. 

"Ik kan het alleen maar toejuichen dat er minder op straat belandt, en meer in de vuilnisbakken. Betere cijfers lijken me in de toekomst zeker mogelijk als we inzetten op statiegeld, minder wegwerpcateringmateriaal ..."

◾ Meer sluikstortmeldingen via de app en het webformulier.
Maar h
et tonnage sluikstort stijgt.

"Het aantal meldingen stijgt met 16%, en het tonnage sluikstort met 14%, maar het gewicht per sluikstort blijft stabiel. Dat er meer wordt gemeld, is enkel goed nieuws, want dat wil zeggen dat meer en meer Gentenaren vertrouwd, en dus betrokken, zijn. Het geeft ons ook de kans om snel op te ruimen, en gericht met die data aan de slag te gaan."

"Wat mij opvalt, is dat onze Gentse cijfers, zowel van het tonnage veegvuil als sluikstort, in lijn liggen met de Vlaamse tendens."

"Dat er meer wordt gemeld, is enkel goed nieuws, want dat wil zeggen dat meer en meer Gentenaren vertrouwd, en dus betrokken, zijn." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid

"Voor mij is het duidelijk: de Vlaamse regering moet inspanningen leveren en steden en gemeenten beter ondersteunen in deze maatschappelijke problematiek!"

"Voer statiegeld in, maak werk van de zwerfvuilvergoeding, zorg ervoor dat producenten minder afval produceren en genereren …"


◾ Onze Propere Pierkes en geëngageerde Gentenaren zijn met veel en onmisbaar.

"Er is heel veel engagement bij de Gentenaren, dat zie je bijvoorbeeld aan het aantal deelnemers aan de Gentsche Gruute Kuis. En voor mij ook onmisbaar in onze dagelijkse strijd naar een nette stad: de Propere Pierkes."

"Het is zeker niet de bedoeling dat zij de taak van opruimpartner overnemen, maar wel dat ze extra ondersteuning geven. En ze een duidelijk signaal geven aan de buurt dat het zo niet langer kan, en eventueel de kans kunnen aangrijpen om in gesprek te gaan met buren."

◾ Aantal sensibiliseringsacties daalt en de pakkans blijft steken op 4%.

"Er werden meer sluikstortboetes uitgeschreven, dat is goed nieuws ... Maar toch is de pakkans niet gestegen: 4%. Meer opruimen, is geen duurzame oplossing."

"Inzetten op sensibilisering en als sluitstuk op handhaven, blijven noodzakelijk in onze netheidsaanpak. Samen met de burgemeester moet er worden bekeken hoe we ook acties rond deze laatste twee pijlers op scherp krijgen, en impact kunnen zien."

Een oplossing?

"Eén oplossing bestaat niet, want als die er zou zijn dan hadden we die al lang uitgerold."

"Er wordt hard gewerkt, en de inzet en het engagement van alle netheidspartners zijn uitzonderlijk. Waarvoor een oprechte merci."

"We blijven de komende jaren werken aan een proper Gent en daarom zetten we in op gerichte acties en monitoren we wat wel en niet werkt. Op de netheidsagenda: 

  • Sensibiliseringsacties worden hernomen, zo zie je binnenkort opnieuw de verdwaalpalen van Vamos à la vuilbak in het straatbeeld. 
  • Onze diensten gaan in gesprek met sluikstorters om beweegredenen en drempels in kaart te brengen. 
  • Er komen verschillende nudgingprojecten in samenwerking met gespecialiseerde gedragsveranderingsexperten. 
  • ...

"Het blijft ontzettend frustrerend dat enkelingen, want daar gaat het uiteindelijk om, het moeilijk maken voor de rest van de buurt."

"Ik vind het hoopgevend dat er in Gent een blijvend engagement bestaat bij de burgers om hun buurt proper te houden, maar ook bij alle netheidspartners. Zij moeten natuurlijk niet alle problemen oplossen, maar dat die drive blijft bestaan, is mooi."

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.