Verwezenlijkingen Bram Van Braeckevelt

Enkele verwezenlijkingen sinds 2019:

Goed in je vel

πŸ‘‰Β Met het Arbeidspact ondersteunen we projecten die inzetten op levenslang leren, upskilling en reskilling, alsook projecten die een perspectief bieden voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Met aandacht voor digitalisering en diversiteit. Want elke Gentenaar heeft recht op een goede job, die kansen biedt tot persoonlijke ontwikkeling. Zowel in de reguliere als sociale economie.

πŸ‘‰ Wonen in een propere buurt is belangrijk voor je mentaal en fysiek welzijn. IVAGO werkt daar elke dag aan. Zo gaat bijvoorbeeld een sluikstortploeg binnen 72 uur na een melding op pad.

Goed voor de planeet

πŸ‘‰ De Gentse Feesten zijn het grootste evenement in onze stad. Het is de ambitie om deze Feesten duurzamer te maken:

🟒 De Gentse Feesten zijn al twee jaar op een rij meer afvalarm geworden. In 2022 slaagden we erin, onder andere door de invoer van herbruikbaar cateringmateriaal, om 34% minder afval per bezoeker te hebben op straat.

🟒 Het aanbod aan vegetarische en vegan maaltijden tijdens de Gentse Feesten is fors uitgebreid.

🟒 De pleinorganisatoren kunnen voor hun stroomvoorziening terecht op het groene electriciteitsnet met duurzame stroom van de Stad.

πŸ‘‰ We lobbyen actief voor statiegeld in een werkbare/gebruiksvriendelijke vorm.

πŸ‘‰ We zetten in op herstel en reparatie met Repair CafΓ©s.

πŸ‘‰ We maken de ommeslag naar leefbaar en duurzaam toerisme. We weerden de zeecruises uit de stad en leggen vanaf 2024 ook de riviercruises aan banden.

Goed voor elkaar

πŸ‘‰ We zetten in op leefbaarheid en toegankelijkheid tijdens de evenementen. Wie een subsidie wil ontvangen moet sinds 2023 zijn evenement integraal toegankelijk maken. We werken ook aan de leefbaarheid van de evenementen, zowel voor mens als dier, bijvoorbeeld met ons geluids-en afvalarm eindejaarsvuurwerk.

πŸ‘‰ We ondersteunen de toekomst van de Gentse Feesten door ook jongeren een kans te geven zowel op als achter het podium. Dynamische, Diverse en Duurzame feesten zijn de pijlers.

πŸ‘‰ Recycleren en sorteren moet voor iedereen toegankelijk zijn: zo zijn er onze mobiele recyclageparken voor minder mobiele Gentenaars, alsook een automatische tegemoetkoming in de afvalfactuur voor wie het financieel moeilijk heeft.