Netheid

Afval is een bekommernis van iedereen.

In eerste instantie wil Bram met zijn beleid afval zoveel mogelijk vermijden.

We zetten in op herstel en reparatie met onze Repair Cafés.

We deinzen niet terug in het debat rond statiegeld

We willen Gentenaren beter laten sorteren om zo meer pmd, gft en andere recycleerbare stromen te recycleren.

We focussen op preventie.

Daarnaast moet het voor elke Gentenaar mogelijk zijn om afval op een toegankelijke en sociale manier aan te bieden.

We voorzien huisvuilzakken en een budget voor Gentenaren die het financieel moeilijk hebben.
We zetten mobiele recyclageparken in de wijken waar de buurtbewoners de weg naar het
reguliere recyclagepark moeilijker vinden. 

Bram streeft naar een nette buurt, waar ook Gentenaren hun rol in opnemen.

Voor de herkenbaarheid maakten we alle IVAGO-vuilnisbakken uniform.

Na een sluikstortmelding, komt de sluikstortploeg binnen de 72 uur in actie. Al dan niet met nodige ondersteuning van de gemeenschapswacht en of politie om sluikstorten te doorzoeken.  

We zetten actief in op het thema zwerfvuil. Jaarlijkse hebben we meer dan 800 actieve Propere Pierkes. We houden een jaarlijkse Gentsche Gruute Kuis. Er zijn meer dan 20 Propere Commerces en heel wat andere (lokale) initiatieven.

IVAGO is een belangrijke speler om dit te realiseren. Als voorzitter staat Bram dicht bij de IVAGO-medewerker en focust hij op sociale dialoog en personeelsbeleid.   

Meer informatie over het netheidsbeleid vind je hier: beleidsnota IVAGO en de beleidsnota ‘Minder sluikstort en zwerfvuil, samen voor een proper Gent’