Toerisme

Toerisme was lang een verhaal van marketing en stadspromotie. Van lokken. Maar ook van fierheid. Want Gent zou Gent niet zijn zonder toerisme. Of als Gent "zo scheune nie was", kwam hier geen toerist. 

In 2019 bestond de toeristische strategie van Gent uit 4 keer de letter ‘L’. Lam Gods. Levendigheid, met alle sportieve en culturele events. Licht, met het bekroonde lichtplan. En Lekker, met onze topchefs en grote veggie scene.  

Na een 3-ledig stadsdebat voegde Bram daar in 2020 een vijfde ‘L’ aan toe: de L van Leefbaarheid en Lage impact. Vanuit de overtuiging dat toerisme kan bijdragen aan een leefbare en duurzame stad. Of hoe Bram zijn toerismebeleid een hefboom is geweest voor meer balans tussen leefbaarheid en levendigheid, voor het afbuigen van de groei. 

De grote pijlers van zijn beleid zijn: 

  • We kiezen voor fair en legaal logiesaanbod dat de woningmarkt niet verstoort.
  • Met gerichte spreiding, nemen we druk weg van het historisch centrum.
  • Only in Ghent! Focus op wat Gent anders maakt dat de rest. Authentiek en origineel Gent.
  • Ook de toeristische sector mee richting Gent Klimaatneutraal
  • We gebruiken toerisme als hefboom voor een drempelvrije stad
  • Toerisme van de toekomst is van, voor en door ons allemaal

Meer informatie over het toerismebeleid vind je hier: beleidsnota toerisme