Twintig pop-uprecyclageparken

21 Maart 2024

Twintig pop-uprecyclageparken

"Het is meer dan een recyclagepark, want het is de perfecte plek om buren samen te brengen."

Naast de zes vaste IVAGO-recyclageparken is er dit jaar op twintig plekken één namiddag lang een pop-uprecyclagepark. Het recyclagepark komt letterlijk naar de buurt, en zorgt ervoor dat (minder mobiele) Gentenaren vlot afval, en herbruikbare spullen, kunnen aanbieden. Maar meer nog, het is de plek waar, met een koffietje, buren elkaar leren kennen en IVAGO in gesprek kan gaan over afval(problemen). Kortom, de pop-ups zijn meer dan een recyclagepark. 

Al vier jaar een succes

In 2020 reed voor de eerste keer het mobiele recyclagepark uit. Het was meteen een schot in de roos en bewees de noodzaak ervan.

Daarom rijden we elk jaar opnieuw uit met ons recyclagepark op wielen, en brengen we het letterlijk naar de wijken toe. De ambitie was om Gentenaren die moeilijk naar het recyclagepark kunnen beter te bereiken. Het is de perfecte aanvulling op de ophaling grofvuil aan huis en neemt drempels weg. 

"De pop-uprecyclageparken zijn het symbool van dienstverlening op maat van de Gentenaren. Trots dat we dit al vier jaar kunnen doen." - Bram Van Braeckevelt, schepen en IVAGO-voorzitter

Elk jaar zoekt IVAGO naar de beste locaties om neer te strijken. Niet evident, maar wel een noodzakelijke oefening.

In de buurten en wijken waar het pop-uprecyclagepark staat, zijn de buurtbewoners vaak minder mobiel. Ze zijn minder goed te been, of hebben geen wagen.

Door de recyclageparken in de wijken te plaatsen, bieden we zoveel mogelijk Gentenaren de kans om op een toegankelijke manier afval aan te bieden. 

Enkel voor de buren

De pop-ups zijn enkel bedoeld voor buurtbewoners, want je mag afval enkel te voet aandragen. Wie met de auto komt, die moet doorrijden naar het recyclagepark. Omdat deze recyclageparken zo wijkgericht zijn, wordt de communicatie ook enkel en alleen gericht op de buurtbewoners. Flyers worden gebust, affiches opgehangen en buurtwerkers verspreiden mee de komst van de parken. 

Goed recycleren start bij hergebruik

Op de pop-uprecyclageparken kunnen buurtbewoners terecht met heel wat afvalstromen. Je betaalt enkel voor 'Brandbaar grofvuil', en dat is al zo sinds de start in 2020. Alle andere stromen zijn gratis. Op die manier worden financiële drempels weggewerkt.

Gentenaren die ondersteund worden om hun afvalfactuur te betalen, hebben sinds oktober 2023 ook een budget waarmee ze terecht kunnen op de recyclageparken. Het budget kan ook worden ingezet voor een grofvuilophaling aan huis of de lediging van een gft-container. 

"Het is meer dan een recyclagepark, want het is de perfecte plek om buren samen te brengen. Schoon om te zien dat afval op een positieve manier verbindt." - Bram Van Braeckevelt, schepen en IVAGO-voorzitter

Bovendien is ook de Kringwinkel aanwezig. Alle bruikbare spullen worden in eerste instantie al gered, en Gentenaren worden geïnformeerd dat niet-kapotte spullen heel waardevol zijn.

"Afval correct sorteren en goed aanbieden mag voor niemand een drempel zijn. De pop-uprecyclageparken zijn het symbool van dienstverlening op maat van de Gentenaren."

"Trots dat we dit al vier jaar kunnen doen. En we moeten dit zeker blijven doen", is het standpunt van Bram Van Braeckevelt, IVAGO-voorzitter.

Een babbelke 

Wat deze pop-ups zo uniek maakt, naast het feit dat het een recyclagepark op wielen is, is het verbindende karakter. Het brengt de buurt letterlijk samen.

Met een koffietje erbij wordt volop gepraat, en dat babbelke gaat al snel over afval. Hoe correct aanbieden, waar stockeer je het ... Vragen waarbij buurtbewoners elkaar kunnen helpen, maar zeker en vast ook de IVAGO-medewerkers die aanwezig zijn. 

Snel nog een rol restafvalzakken kopen, of iets in orde brengen op Mijn IVAGO ...? Het kan tijdens je bezoek aan het pop-uprecyclagepark, want ook de IVAGO-mobiel staat er.

Minus One

Zo zie je maar dat de pop-ups van IVAGO meer dan een recyclagepark zijn, maar vooral een plek die verbindt en de ideale gelegenheid om het gesprek rond afval aan te gaan. 

Morgen vindt het laatste pop-uppark van de eerste reeks plaats aan de Minus One. Meer informatie over de pop-uprecyclageparken vind je op de IVAGO-website

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.