Werk en sociale economie

Er is vandaag vaak een mismatch op onze Gentse arbeidsmarkt. Wat ondernemingen in hun vacatures vragen aan competenties, is niet altijd hetzelfde als wat werkzoekende Gentenaren aanbieden. Het wegwerken van die mismatch is prioritair, want de schaarste op de arbeidsmarkt zal nog jaren aanhouden.  

Onze arbeidsmarkt verandert razendsnel. De jobs van vandaag zijn niet de jobs van morgen, en we zetten in op het belang van levenslang leren. We doen collectief ook meer inspanningen om Gentse werkzoekenden op te leiden en te begeleiden, waarbij we een brug slaan tussen (ervaring van de) sociale economie en (de noden van de) reguliere arbeidsmarkt. 

We verlagen de drempels naar werk voor zoveel mogelijk mensen, ook voor die groepen die vandaag niet gekend of ondervertegenwoordigd zijn. De arbeidsmarkt van de toekomst is inclusief.  

Om aan al deze uitdagingen tegemoet te komen, vormde Bram in 2019 het Arbeidspact. Het Arbeidspact is een breed en open partnerschap met VDAB, VOKA, UNIZO, en de vakbonden.

Met dit Arbeidspact zet Bram in op 3 sporen:

  1. Van school naar werk. Matchmakers slaan bruggen tussen onderwijs en arbeidsmarkt. We zetten in op duaal leren en werkplekleren. Vanuit de ‘levenslang leren’-gedachte wordt dit bovendien ook steeds belangrijker voor hoger- en volwassenonderwijs. 
  2. Van werk naar werk. Werknemers moeten zich blijven ontwikkelen (upskilling) of heruitvinden (reskilling). Ieder wordt meer regisseur van de eigen loopbaan. 
  3. (Weer) Aan het werk. Opleiden wordt het nieuwe rekruteren. Zoals eerder gesteld is er daardoor momentum om ook niet-beroepsactieven en mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (weer) in een goede job met perspectief te krijgen. 

Doorheen het gehele arbeidspact hebben we aandacht voor digitalisering en diversiteit. 

Met het Arbeidspact gaan we op zoek naar innovatieve manieren om op de 3 sporen te activeren.

> In 2021 en 2022 gaven we onze steun aan 8 projecten die focusten op transities naar de jobs van de toekomst, op digitale vaardigheden en op werkbaar werk.

> In 2023 en 2024 lopen 6 projecten die vooral focussen op innovatieve manieren om langdurig zieken en niet-beroepsactieven naar werk te begeleiden.

Daarnaast gaan we ook samenwerkingen over de grenzen aan. Voor onze North Sea Port gingen Stad Gent en North Sea Port een samenwerking aan met zowel de Belgische VOKA en VDAB als de Nederlandse UWV om over de grenzen heen samen te werken om talent naar de haven te brengen en vacatures te kunnen invullen. In juni 2023 zag de internationale vzw North Sea Port Talent het licht. Meer samenwerking om efficiënter vacatures te kunnen invullen, over de grenzen heen dus.

Als voorzitter van Max Mobiel, ziet Bram er ook op toe dat werknemers op een vlotte manier tot in de bedrijven in de North Sea Port geraken. Mobiliteit als onderdeel van personeelsbeleid.

Meer informatie over het beleid op vlak van werk en sociale economie vind je hier: beleidsnota werk en sociale economie