Jobteam 2.0: pionierswerk in Gent wordt verdergezet

28 Maart 2024

Jobteam 2.0: pionierswerk in Gent wordt verdergezet

"Werk is het uiteindelijke doel, maar minstens even belangrijk is dat elke Gentenaar een plaats vindt in onze samenleving."

Al gehoord van ons Gentse Jobteam? Zij zijn een team mobiele arbeidsbegeleiders die aan de slag gaan met mensen met een combinatieproblematiek. Of zoals ze in het werkveld zeggen: 'mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt'. Werk is het uiteindelijke doel, maar minstens even belangrijk zijn de randproblematieken oplossen.

Dat gaat van dak- of thuisloosheid, weinig of geen Nederlands, tot psychische problematieken, gezondheidsproblemen enzovoort.

De outreachende en aanklampende aanpak van het Jobteam werd in juni nog door het HIVA bejubeld. Ook Vlaanderen merkte het pionierswerk in Gent op, en zet de aanpak over heel Vlaanderen verder uit naar het Gentse model. 

"In Gent heeft het Jobteam écht gepionierd in haar aanklampende begeleiding van mensen met combinatieproblematieken. We laten de mensen niet los." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

"In Gent heeft het Jobteam écht gepionierd in hun aanklampende begeleiding van mensen met combinatieproblematieken. We laten de mensen niet los. Werk is het uiteindelijke doel, maar minstens even belangrijk is dat elke Gentenaar een plaats vindt in onze samenleving", zegt Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk.

Bijdrage tot maatschappelijke inclusie

Jobteam pionierde de voorbije 3 jaar op een hele specifieke doelgroep, die geen aansluiting vindt in de reguliere dienstverlening.

HIVA (KULeuven) concludeerde vorig jaar dat Jobteam een hele goede aanvulling vormt op de bestaande hulpverlening. 

  • Jobteam bereikt een zeer specifieke doelgroep. Van de deelnemers in de voorbije periode had ruim 4 op 5 buitenlandse wortels. 1 op 4 heeft een Roma-achtergrond. Bijna 4 op 10 personen die zich aanmeldt, heeft geen inkomen. 1 op 3 heeft een leefloon. 1 op 5 is jonger dan 26 jaar. 
  • Bovendien is 14% van de mensen in begeleiding bij Jobteam, niet gekend bij de VDAB.

Jobteam komt tegemoet aan noden van een doelgroep in Gent die geen aansluiting vindt met de andere, reguliere, arbeidsgerichte dienstverlening. Daarnaast gaat dit traject ruimer dan arbeidsparticipatie, het draagt bij tot maatschappelijke inclusie.

In de periode 2020-2023 bereikte Jobteam 2048 mensen, waarvan 1174 mensen met intensieve begeleidingen. 30% van deze groep heeft werk gevonden, 4% volgt nu een opleiding, en 11% is doorgestroomd naar een andere vorm van begeleiding. 

'Samen sterker op weg naar werk' met Jobteam 2.0 

Voor de periode 2024-2029 werd door Europa WSE een nieuwe projectoproep uitgeschreven. Het is fijn dat zowel Europa, Vlaanderen als VDAB verder willen inzetten op deze (samen)werking en het Jobteam zekerheid krijgt voor de komende 6 jaar. Uiteraard ondersteunen we dit ook vanuit Gent. 

De begeleiding van het Jobteam is aanklampend en zeer intensief.

Het team telt een 30-tal medewerkers, met begeleiders uit verschillende organisaties: naast de Stad Gent ook Compaan, CAW, Groep Intro, Voluit en vzw Jes.

Ook Amal is betrokken. Door al die expertises samen te leggen, kan het Jobteam een heel brede begeleiding bieden, op verschillende levensdomeinen tegelijk.

Voor de nieuwe periode 2024-2029 is de doelstelling van Jobteam Gent om 2.400 tot 3.000 mensen te bereiken en te begeleiden. 

De beoogde resultaten zijn: groei in zelfredzaamheid, vooruitgang op verschillende levensdomeinen, doorstroom naar werk, opleiding of gespecialiseerde vormen van begeleiding.

Twee nieuwe locaties

Om nog dichter bij de mensen te kunnen werken,  en nog meer drempels te verlagen, opent Jobteam 2.0 twee nieuwe locaties naast de al bestaande uitvalsbasis op de Kattenberg.

Ook vanuit de Doornakkerstraat in Sint-Amandsberg en de Getouwstraat in de Bloemekenswijk zullen mobiele arbeidsbegeleiders op pad gaan om in contact te komen met Gentenaars die nood hebben aan intensieve ondersteuning om werk te vinden.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.