Drop de slogans, tijd voor echte oplossingen

02 Mei 2024

Drop de slogans, tijd voor echte oplossingen

Flinkse slogans helpen niet om ongelijkheid weg te werken en kansen mogelijk te maken.

Bram Van Braeckevelt, Cengiz Cetinkaya, Steven Rommel en Steven Arents schreven een opiniestuk voor De Gentenaar. Flinkse slogans helpen niet om ongelijkheid weg te werken en kansen mogelijk te maken. Deze Gentse Groenen roepen op om met alle progressieven de omschakeling te maken, om de uitdagingen niet uit de weg te gaan, maar kansen en perspectief te bieden. 

Op één mei, Dag van de Arbeid, vieren we sociale verworvenheden. En waar anders dan in Gent valt er best wel wat te vieren en te herdenken? We zijn niet voor niets dé Belgische bakermat van onze vakbonden. Want sociale verworvenheden vallen niet uit de lucht. Ze zijn het resultaat van sociale dialoog en strijd. En die strijd is vandaag niet gestreden. Terwijl werkgevers vacatures ingevuld willen zien, blijven mensen zoeken naar een job of zitten noodgedwongen thuis, ziek. De economie van de toekomst sputtert en ons welzijn en gezondheid lijdt. Ook bij Siham en Jan.

Siham, een alleenstaande moeder uit de Brugse Poort, die worstelt met Nederlands en weinig toegang heeft tot kinderopvang. Of Jan, een voormalige metaalarbeider uit Ledeberg, die na een lange ziekte de draad probeert op te pikken in een economie die hem bijna niet meer herkent.

Hun verhalen zijn het bewijs dat flinkse slogans zoals werkloosheid beperken in de tijd, voorrang in de kinderopvang voor werkenden, minder rechten voor erkende vluchtelingen dan voor andere burgers,… niet helpen.  Al die regeltjes blinken uit in een gebrek aan perspectief en een kortzichtig maatschappijbeeld. Wie verantwoordelijkheid van zich afduwt door het beschuldigen van zieken en werkzoekenden, moet niet verrast zijn dat mensen afhaken, boos zijn en op straat blijven komen. Die blijft blind voor de meer fundamentele vragen van ondernemers en burgers.

Groen Gent

kiest voor een beleid dat zich niet laat afleiden door vlotte slogans en gaat voor een benadering die iedereen meeneemt, een aanpak die zowel duurzaam als inclusief is. Groen Gent ziet het potentieel van de stad en haar inwoners, en zet daarom in op werkbaar werk dat toegankelijk is voor iedere Gentenaar. Dit betekent investeren in opleidingen die relevant zijn voor de veranderende markt en het versterken van de sociale economie die expert is in het creëren van banen op maat.Onze inzet gaat verder dan het traditionele. Onder impuls van de schepen van werk Bram Van Braeckevelt kozen we voor het arbeidspact. Het stadsbestuur, VDAB en sociale partners hebben hier een gemeenschappelijke agenda en gaan in dialoog. Die samenwerking zorgde voor een stijgende werkzaamheidsgraad, met een grotere groei dan in Vlaanderen en andere centrumsteden. Het kan dus.

Wanneer progressieven schouder aan schouder staan, kunnen we de ongelijkheid wegwerken en kansen mogelijk maken. Dan pakken we subsidie op vliegtuigvluchten aan en voorzien we meer betaalbare kinderopvang. Dan betalen we mensen niet meer uit in bedrijfswagens, maar zorgen we voor een menswaardig inkomen voor iedereen. Wanneer praktijktest na praktijktest aantoont dat discriminatie op woon- en arbeidsmarkt een feit is, koppelen we daar wél acties aan. Wanneer jobs verloren gaan, ontwikkelen we wél een toekomstgericht industriebeleid. Wanneer mensen geen passende job vinden, gaan we die ondersteunen en niet bestraffen.

Als Groenen kiezen we voor een beleid dat zich niet laat afleiden door vlotte slogans. Wij kiezen voor een benadering die iedereen meeneemt, een aanpak die zowel duurzaam als inclusief is.

 

Groen Gent

ondersteunt, onder het mandaat van schepen Bram Van Braeckevelt, het Jobteam. Deze werking gaat actief op zoek naar mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt of een drempel ervaren. Niet alleen om hen naar werk toe te leiden maar ook om hen te voorzien van de nodige hulpmiddelen, zoals taalcoaching en digitale inclusieprogramma’s. Dit alles vormt een cruciale brug naar werkbaar werk. Daarnaast hebben we het beleid rond mobiliteit met Max Mobiel versterkt, want wat is een baan waard als je er niet kunt komen? Als Groen begrijpen we dat deze elementen essentieel zijn voor duurzame werkgelegenheid.

 

Dé oplossing komt niet van één partij of sociale partner. Er zal samenwerking en overleg nodig zijn, in de politiek, in het sociaal overleg. Dat is nu eenmaal hoe we in ons land beslissingen nemen. En in die dialoog is een complexloze linkse stem nodig. Als progressieven zich laten verblinden door wat flinkse taal en kortzichtige antwoorden, is het resultaat niet méér, maar minder menselijkheid en solidariteit. En daarmee zijn Siham en Jan niet geholpen.

 

Groen Gent 

wil de komende maanden deze aanpak voortzetten en versterken. We zetten ons in voor een arbeidsmarkt waar elke Gentenaar werk kan vinden én behouden. Een markt waar werk synoniem staat voor welzijn en inclusie. We blijven onze sociale economie versterken en zorgen ervoor dat levenslang leren toegankelijk is voor iedereen, zodat alle Gentenaars, ongeacht hun startpunt, kunnen meegroeien met onze stad.

 

Op 1 mei roepen wij Gentse Groenen dan ook op om met alle progressieven de omschakeling te maken, om de uitdagingen niet uit de weg te gaan, maar kansen en perspectief te bieden.

 

Bram Van Braeckevelt, Gents schepen van werk, voormalig vakbondssecretaris
Cengiz Cetinkaya, gemeenteraadslid en vakbondsafgevaardigde
Steven Rommel,  syndicalist & kandidaat gemeenteraad Groen Gent
Steven Arents, ziekenhuismedewerker & kandidaat gemeenteraad Groen Gent

 

het opiniestuk op de website van de Gentenaar: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20240430_94631623 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.