Betaalbare factuur zonder gedoe voor afval, onderwijs en kinderopvang

01 Juni 2023

Betaalbare factuur zonder gedoe voor afval, onderwijs en kinderopvang

"We moeten als maatschappij mee zorgen voor betaalbare schoolfacturen, volle brooddozen en lesmateriaal voor élke leerling. Dan pas komen kinderen aan leren toe." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs   

Ken je het Mattheuseffect? Dat betekent dat rijken rijker worden en armen armer. Wie bepaalde maatregelen het meest nodig heeft, grijpt er vaak naast. Met de automatische rechtentoekenning doorbreken we deze negatieve trend. Iedereen krijgt waar die recht op heeft, en dat zonder die ene extra drempel: de administratieve molen.

Dag in dag uit engageren vele handen zich in de strijd tegen armoede. De Stad Gent onderneemt verschillende initiatieven, onder impuls van Groen. En wat het in onze stad bijzonder maakt is dat de toekenning van kortingen automatisch gebeurt op basis van inkomen.

Groen Gent gaat armoede niet uit de weg

Als Groen Gent gaan we dit onderwerp niet uit de weg. Bram en Evita slaagden erin om twee proactieve rechtentoekenningen vorm te geven en zorgden er zo voor dat de afvalfactuur en de factuur voor kinderopvang of onderwijskosten al een zorg minder zijn. En dat is innovatief én uniek, onze stad won hiermee de Europese UserCenterCities-award.  

1️. Afvalfactuur mag geen drempel zijn

2️. Kostenbewust onderwijs en betaalbare kinderopvang

1. Afvalfactuur mag geen drempel zijn

IVAGO haalt restafval, pmd, gft, grofvuil, papier en karton, en glas op bij jou thuis. Voor de eerste vier afvalsoorten moet je betalen. Dat kan door IVAGO-zakken te kopen of krediet op je IVAGO-rekening te hebben om je container te laten ledigen, je grofvuilophaling te betalen of een sorteerluik te openen.  

"We geven alle Gentenaars de kans om afval steeds correct aan te bieden zonder dat de aankoop van zakken of het hebben van IVAGO-krediet dé drempel is." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid

Maar net de aankoop van zakken of het voorzien van voldoende IVAGO-krediet is niet voor elk Gents gezin evident. Om ervoor te zorgen dat afval aanbieden voor niemand een drempel is, ondersteunen we een derde van de Gentse gezinnen bij het managen van hun afvalfactuur.

"We geven alle Gentenaars de kans om afval steeds correct aan te bieden zonder dat de aankoop van zakken of het hebben van IVAGO-krediet dé drempel is", zegt Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid

Meer pmd, minder rest en krediet grofvuil

De toekenning gebeurt sinds enkele jaren automatisch voor de rechthebbenden. Geen onnodige en complexe tussenstappen. Een brief vertelt hoe de stad tegemoetkomt in jouw afvalfactuur. Afhankelijk van je gezinsgrootte en waar je woont, krijg je zakken en of een krediet op je IVAGO-rekening.

In 2024 kiezen we voor meer pmd, minder restafval en krediet grofvuil. Dat laatste is te gebruiken voor een ophaling aan huis en op het vernieuwde recyclagepark. Vanaf 1 oktober wordt grofvuil betalend op de parken maar wordt ondersteuning voorzien voor wie het nodig heeft. 

Kom meer te weten over een betaalbare afvalfactuur op de website van Bram.
En ook: Een betaalbare afvalfactuur - Bram Van Braeckevelt

2. Kostenbewust onderwijs en betaalbare kinderopvang

Armoede is een complex en uitdagend probleem met een grote impact, ook op de schoolprestaties van kinderen. Velen van hen arriveren op school met een rugzak, een context die ze niet zomaar kunnen achterlaten aan de schoolpoort. Dat geldt ook voor de kinderen en jongeren die opgroeien in kansarmoede.

Sociale voordelen automatisch toegekend in het stedelijk onderwijs

Het stedelijk onderwijs in Gent voerde net daarom een systeem van automatische rechtentoekenning in voor alle basisscholen. Daardoor hoeven ouders niet langer een hele papiermolen door om te kunnen genieten van de sociale voordelen waar ze recht op hebben.

"We moeten als maatschappij mee zorgen voor betaalbare schoolfacturen, volle brooddozen en lesmateriaal voor élke leerling. Dan pas komen kinderen aan leren toe", zegt Evita Willaert, schepen van Onderwijs. 

"Kinderopvang is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen en de tewerkstellingsmogelijkheden en emancipatie van ouders." - Evita Willaert, schepen van Opvoeding

Die voordelen zijn er op verschillende vlakken. De proactieve toekenning is er voor schoolmaaltijden, zwemmen, de aankoop van werkboeken … Maar ook voor activiteiten buiten de school(m)uren, denk aan een schoolreis, een museumbezoek, sportactiviteit op woensdagmiddag …  

In het secundair onderwijs onderzoeken we of de automatisering ook mogelijk is, alvast voor de schoolmaaltijden. We zetten ook stappen naar een maximumfactuur in het stedelijk secundair onderwijs, om te voorkomen dat ouders onverwachts geconfronteerd worden met schoolfacturen.

Betaalbare kinderopvang

De prijzen van de stedelijke kinderopvang zijn inkomensgerelateerd. Voor elk kind wordt er een individueel tarief bepaald op basis van het inkomen van de ouders. Als ouders recht hebben op kortingen, worden ook die proactief toegekend.

Dat betekent dat de ouders hier automatisch recht op krijgen zonder ingewikkelde administratieve procedures te hoeven doorlopen.

"Ik ben trots dat onze Stad de krachten bundelt om zoveel mogelijk kinderen en hun ouders toe te leiden naar betaalbare kinderopvang."

"Kinderopvang is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen en de tewerkstellingsmogelijkheden en emancipatie van ouders", zegt Evita Willaert, schepen van Opvoeding.

Als je bovendien als ouder meerdere kinderen in de stedelijke kinderopvang hebt, wordt een korting van 25% toegekend. Ook voor de maaltijden werken we met een inkomensgerelateerde korting.

Kom meer te weten over kostenbewust onderwijs op de website van Evita.

En ook: Goed voor elkaar: betaalbare en toegankelijke kinderopvang - Evita Willaert

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.