Groen Gent gaat door met een sterke lijst, voor een écht progressief beleid in Gent

23 Maart 2024

Groen Gent gaat door met een sterke lijst, voor een écht progressief beleid in Gent

Vandaag, op 23 maart 2024, keurde het ledencongres van Groen Gent haar sterke, diverse kieslijst goed. 

De leden van Groen Gent gaven met absolute meerderheid hun vertrouwen aan de lijst waar 50 van de 53 kandidaten reeds bekend zijn, inclusief de co-lijsttrekkers Filip Watteeuw en Hafsa El-Bazioui. Tine Heyse vervolledigt het plaatje als lijstduwer. "Groen Gent gaat door!" dat zeggen we, vol enthousiasme en goesting om het progressief, inclusief en toekomstgericht beleid van Groen verder te zetten in Gent. De kandidaten hebben ook een belangrijke boodschap voor de hogere overheden.

De kandidaten

Groen Gent gaat door, want wij zijn het enige echte progressieve alternatief in deze stad. Onze kieslijst weerspiegelt Gent in al haar diversiteit. Naast vertrouwde gezichten zoals Bram Van BraeckeveltEvita Willaert, Bert Misplon en Fourat Ben Chikha verwelkomen we op onze lijst ook heel wat nieuw talent zoals Amaana Vandenberghe, Abdirahman Mahammed Ali en Thibaut Duthois. De jongste kandidaat is 22 jaar, de oudste is 76. De gemiddelde leeftijd ligt op 41, er staan twaalf twintigers en veertien dertigers op de lijst. Zo zet Groen Gent ten volle in op verjonging én verbreding in alle richtingen. Zo vertegenwoordigt ze écht Gent, in al haar verscheidenheid.

De eerste 10 plaatsen worden ingenomen door Filip Watteeuw, Hafsa El-Bazioui, Bram Van Braeckevelt, Evita Willaert, Fourat Ben Chikha, Laura Schuyesmans, Joren Gistelinck, Gaëlle De Smet, Bert Misplon en Zeneb Bensafia. De onafhankelijken op de lijst zijn Guy Reynebeau, Gabriella Milanovic en Gaëlle De Smet.

Hafsa El-Bazioui trekt vol trots met deze lijst naar de kiezer: "De inzet voor de verkiezingen is voor ons heel duidelijk: we willen de grootste partij zijn in Gent. De kiezer staat voor een belangrijke keuze: een beleid met Groen of een met N-VA. Wij weten dat de Gentenaar geen rechts maar wel een progressief, inclusief en toekomstgericht beleid nodig heeft. Een beleid dat keuzes durft maken, dat iedereen meeneemt. Daar gaan wij voor, met heel ons team. Groen Gent gaat door!"

Alle kandidaten van Groen Gent kan je hier terugvinden.

Gentse dromen waarmaken

Onze kandidaten hebben ook een belangrijke boodschap voor de hogere overheden. We werken met Groen Gent al twee legislaturen aan een eerlijke, groene, sociale stad waar het aangenaam wonen is voor iedereen. We willen dat ook in de toekomst blijven doen en dringen daarom ook bij de hogere overheden erop aan om een aantal essentiële stappen te zetten die ons lokaal groen beleid verder kunnen versterken. We willen blijven pionieren in Gent en dat gaat enkel door gedurfde keuzes te maken. Soms worden we hierin gesteund door hogere overheden maar nog vaker botsen we op onwil of tekortkomingen in het beleid van de Vlaamse en Federale regering of Europese regelgeving.

We hebben nood aan heldere beleidslijnen van de hogere overheden en een degelijk kader voor zowel lokale besturen, burgers als bedrijven. We vragen daarom aan de Vlaamse, Federale en Europese overheden om prioritair werk te maken van doelstellingen op vlak van wonen, werk, mobiliteit, natuur, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, klimaat, diversiteit en armoede. Dit is nodig om van Gent een solidaire, ecologische stad te maken waarin we onze toekomstideeën zoals de brede Schooldag , een RUP sociaal wonen en een centraal gezondheidszorgpunt per wijk waar kunnen maken. Ons werk is niet af. In de komende maanden gaan we nog verder in gesprek met de Gentenaars over deze ideeën, maar ook over ideeën die zij zelf nog hebben voor onze mooi stad.

Het volledige memorandum lees je hier.

"We hebben met Groen nog grote plannen voor Gent, we willen verder pionieren op vlak van o.a. sociaal en betaalbaar wonen, klimaat- en natuurbeleid,  toegankelijk onderwijs, armoedebestrijding en duurzame mobiliteit. Op deze en meer domeinen hebben we grote ambities en willen we doorgaan, zodat elke Gentenaar zonder zorgen zichzelf kan zijn in onze mooie stad. Nog te vaak belemmeren hogere overheden onze ambities om voluit voor een progressief beleid te gaan in Gent. Vandaar dat we vandaag ook een aantal essentiële vragen op tafel willen leggen voor de Vlaamse, Federale en Europese beleidsniveaus." benadrukt Filip Watteeuw.

 

Kriebelt het om je ook te smijten in de campagne? We zoeken nog vrijwilligers! Je kan je hier registreren.