Ik ben Zeneb, 58 jaar en communicator bij POLIS (Provincie Oost-Vlaanderen). In mijn huidige functie promoot ik diverse diensten en producten, zoals data-analyse, informatieveiligheid, smart city … bij lokale besturen. Naast communicatie geef ik ook opleidingen over 'Provincies in Cijfers'.

Als voorzitter van de raad zet ik me in voor een sterkere raad. Raadsleden zijn enthousiaste vrijwilligers, maar de werklast is hoog. Een verbeterd statuut is cruciaal om het mandaat haalbaar te maken en meer mensen te betrekken.

Daarnaast ben ik een grote voorstander van meer burgerparticipatie en democratie. Investeren in mensen en hun talenten is cruciaal. We moeten zorgen voor betere inspraak van de burgers in het beleid.

In een tijd van toenemende polarisatie is het belangrijker dan ooit om verbinding te zoeken en dialoog te bevorderen. Ons verzetten tegen de kortzichtige en polariserende retoriek van extreemrechts blijft noodzakelijk. Het dekoloniseringstraject is een belangrijke stap in de strijd tegen structureel racisme.

Door onze geschiedenis te erkennen en te benoemen, kunnen we de onderliggende problematiek aanpakken en werken aan een meer rechtvaardige samenleving.

De digitale transformatie biedt kansen, maar creëert ook een digitale kloof. Verder werken om die kloof te dichten en iedereen mee te hebben is belangrijk. Digitale vaardigheden zijn cruciaal, niemand mag achterblijven.

Schilderen is mijn creatieve uitlaatklep, dansen mijn passie. Op het podium ervaar ik pure adrenaline. In de fitness vind ik fysieke en mentale kracht. Deze hobby's zorgen voor mijn balans en energie, waardoor ik mijn werk met frisse moed kan aanpakken.

Andere Kandidaten