Digipunt

19 Oktober 2023

Digipunt

"Het is belangrijk dat we als stad blijven inzetten op e-inclusie. Alle Gentenaren begeleiden we in het aanscherpen van digitale vaardigheden. Niemand mag hierdoor worden uitgesloten." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

Op de Dag van Verzet tegen Armoede ging Bram Van Braeckevelt op bezoek bij het Digipunt in De Serre in Nieuw Gent. Als stad zijn er op verschillende plekken computers ter beschikkingen. Gentenaren die geen toegang tot het internet hebben, kunnen daar gratis terecht om papieren in orde te brengen, zaken op te zoeken, maar ook om werk te zoeken. Bram kreeg er een rondleiding van Silvie, één van de digipuntbegeleidster, die duidt welk verschil ze iedere dag maken. 

 

De Serre

In De Serre bundelen verschillende sociale organisaties en Stad Gent de krachten om op een laagdrempelige manier te werken aan ontmoeting, zelfontplooiing en een traject naar werk of opleiding. Ze hebben ook een Digipunt waar je een computer en internet gratis kan gebruiken. Daarnaast is er een begeleider aanwezig die helpt bij allerlei digitale vragen. Dat kan gaan over het gebruik van een computer, gsm maar ook allerlei e-diensten. 

Niet alleen in De Serre, maar ook op heel wat andere plekken in Gent zijn er Digibanken.

 

46% Belgen zin digitaal kwetsbaar

Volgens de barometer digitale inclusie van de Koning Boudewijnstichting zijn 46% van de Belgen digitaal kwetsbaar omdat ze niet over de juiste digitale vaardigheden beschikken. De mate van digitale kwetsbaarheid is niet bij iedereen dezelfde. Personen met een laag opleidingsniveau of een laag inkomen lopen meer risico op uitsluiting. Bij kortgeschoolde werkzoekenden is bijvoorbeeld 74% digitaal kwetsbaar.

"Werk zoeken, solliciteren, papierwerk ... zonder een computer? Moeilijk. Daarom voorzien we laptops en tablets voor werkzoekenden in actieve arbeidsbegeleiding." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

Digitale vaardigheden zijn nodig

Digitale ongeletterdheid is een grote hindernis in de weg naar werk, maar vandaag ook gewoon in het alledaagse leven. Denk maar aan het digitale huiswerk van je kind op school, de digitale diensten bij de bank, de inschrijving voor cursussen of kampjes ... Het digitale zit in elk aspect van ons leven verweven. Het is daarom ook belangrijk dat we alle Gentenaren de nodige tools geven om drempels weg te werken. Niemand mag hierdoor worden uitgesloten. 

Naast begeleiding lenen de Digibanken via sociale organisaties ook laptops en tablets uit aan wie het financieel moeilijk heeft. Ook werkzoekenden in actieve arbeidsbegeleiding kunnen een digitaal toestel lenen bij Stad Gent via een digicoach.

 

Een succes

De Digipunten en de surfpunten, al dan niet met begeleiding, zijn zeer waardevol. Silvie haar namiddag was goed gevuld, want een twintigtal Gentenaren die in de middag door haar zouden worden begeleid. Ook in het stadskantoor hielpen de coaches aan de 'Do it your self'-balie heel wat Gentenaren. Wekelijkse slaagden ze erin om op twee dagen 1.300 vragen te beantwoorden, en bezoekers op weg te zetten. 

Er is dus een duidelijke nood naar digitale toestellen en begeleiding, en als stad willen we hierop blijven inzetten. 

 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.