Jobteam strijdt voor eerlijke jobs

22 Juni 2023

Jobteam strijdt voor eerlijke jobs

"Een goede job, die kansen biedt tot persoonlijke ontwikkeling en die bijdraagt aan het succes van een duurzame economie, die moet er zijn voor iedereen. " - Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

Vorige week berichtte het Arbeidsauditoraat over de drieste sociale uitbuiting van Bulgaarse werknemers. Gentse koppelbazen bieden hen een job aan en stellen hen vaak illegaal te werk. Bulgaarse werknemers komen terecht in een complexe constructie waar sociale inspectie moeilijk is. Het Jobteam Gent zoekt naar oplossingen om deze kwetsbare doelgroep te ondersteunen. 

Jobteam Gent

Het Jobteam van Gent zoekt daarom deze kwetsbare doelgroep op, haalt (de Bulgaarse) werknemers weg uit het illegale circuit en helpt hen op weg naar een duurzame job. Jobteam bereikte de voorbije drie jaar meer dan 1.500 personen, waarvan 924 mensen in een begeleidingstraject gestapt zijn. 

Duurzame jobs

Tijdens deze trajecten werken ze niet alleen aan de weg naar (legaal) werk, maar wordt nagedacht over een duurzame loopbaan. Denk aan het leren van Nederlands. Het team zet in op intensieve begeleiding, en zorgt ervoor dat iedereen volhardt in het traject. 

"Vanuit Stad Gent blijven we inzetten op het begeleiden van kwetsbare doelgroepen, en zeer specifiek de intra-Europese migranten. We streven naar inclusieve werkvloeren." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

"Vanuit Stad Gent blijven we inzetten op het begeleiden van kwetsbare doelgroepen, en zeer specifiek de intra-Europese migranten. We streven naar inclusieve werkvloeren", zegt Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk.

Ook ontwikkeling van het individu

Jobteam werkt ruimer dan arbeidsparticipatie. De begeleiding draagt bij tot maatschappelijke inclusie en brengt stabiliteit. Kwetsbare personen krijgen meer zelfinzicht, motivatie, attitudes en praktische vaardigheden en kennis over de (arbeids)cultuur. 

"Een goede job, die kansen biedt tot persoonlijke ontwikkeling en die bijdraagt aan het succes van een duurzame economie, die moet er zijn voor iedereen", zegt Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk.

Europese, Vlaamse en lokale middelen

Het Jobteam wordt gefinancierd met zowel Europese, Vlaamse als lokale middelen. De Europese middelen lopen eind dit jaar af. Er werd een nieuwe Europese oproep uitgeschreven waarvoor partnerorganisaties momenteel geselecteerd worden. Het totaalbudget zoals het vandaag door het kabinet Brouns is verdeeld over Vlaanderen, houdt voor Gent een sterke daling in.

Wat zonder middelen?

Dit houdt in dat de capaciteit van het partnerschap en dus het aantal mensen die in zo’n intense begeleiding kunnen stappen, sterk vermindert. Momenteel bekijken we de alternatieve budgettaire pistes om deze dienstverlening naar deze zeer specifieke kwetsbare doelgroep te behouden. 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.