Tussenkomst Anita De Winter over volksraadpleging over wonen

25 September 2023

Tussenkomst Anita De Winter over volksraadpleging over wonen

Op de Gemeenteraad van 25 september 2023 kwam gemeenteraadslid voor Groen Anita De Winter tussen in het debat over de positie van het stadbestuur ten opzichte van de volksraadpleging over wonen waar Gentenaars op 8 oktober kunnen voor gaan stemmen.  De positie van Groen is genuanceerd, want een complexe uitdaging als betaalbaar wonen pak je nu eenmaal niet aan in twee simpele ja/nee-vragen. Anita De Winter verduidelijkte in haar tussenkomst:

Om te beginnen: Als groenen en als democraten vinden we het echt goed dat mensen participeren aan een volksraadpleging en als mensen ons vragen 'moeten' we gaan stemmen, dan stimuleren wij hen  om dat zeker te doen  Op die manier krijgen de Gentenaars de kans om hun stem te laten horen in een heel belangrijke aangelegenheid nl de woonnood. Ook belangrijk: De volksraadpleging raakt met de gestelde vragen aan de fundamenten van onze overtuiging zowel rond privatisering als  rond de sociale keuze voor mensen met minder inkomen.

Een stem voor de volksraadpleging is al uitgebracht door bijna 37 000 Gentenaars. Nu nog stemmen op 8.10 en antwoorden op de 2 gekozen vragen.

Vraag 1: Gemeentelijk publiek vastgoed mag niet geprivatiseerd worden.

Ons duidelijk standpunt is dat gemeentelijk publiek vastgoed algemeen moet ingezet worden voor de noden van de Gentenaars. Dit gaat over wonen, maar ook over scholen, parken, landbouw en  sport- en vrije tijd infrastructuur.
Het is helemaal niet de bedoeling dat privépersonen of vastgoedontwikkelaars  profijt halen uit ons gemeenschappelijk Gents vastgoed.

Vandaar bijvoorbeeld dat wij als Groen het heel positief vinden dat er een moratorium is op de verkoop van landbouwgronden omdat die gronden echt nuttig kunnen zijn voor onze lokale voedselproductie. Wij willen dat moratorium trouwens ook graag verlengd zien in de volgende legislatuur". 

Gronden die de stad toebehoren kunnen bijvoorbeeld wel verkocht worden aan Thuispunt Gent omdat deze sociale woonmaatschappij een gemeenschappelijk doel heeft nl betaalbaar wonen voor de 20% Gentenaars met een te laag inkomen om een onderkomen te vinden op de privé markt. Zo maakt, recent, de rechtstreekse verkoop van bouwgrond aan Thuispuntgent de realisatie van een 30 tal sociale woningen mogelijk. In de projecten van  SoGent wordt de  norm van 40% sociaal wonen vooropgezet. Dit zijn  stapjes, geen aardverschuiving - het toont ook dat de stad geen eindeloos areaal aan bouwgronden heeft. 

Kleine stukjes grond ongeschikt om op te bouwen bijvoorbeeld, kunnen soms wel privé verkocht worden om mensen aan een klein tuintje te helpen. Ook dit is algemeen belang.

Vastgoed dat onbruikbaar is voor de doelen van de stad, zoals industrieterrein buiten de stad, kan wel verkocht worden om met het geld te investeren in broodnodige gebouwen in de stad: een school, een woonzorgcentrum. Dit zijn nieuwe waardevaste investeringen en geen verliesposten.

Het is ook niet zo dat de stad uitverkoop van vastgoed hield de voorbije jaren. Integendeel: grond- en gebouwen zijn toegenomen.

Zo zijn er nog sites in de stad die ofwel niet in het bezit zijn van de stad ofwel  immens veel kosten aan de stad omwille van erfgoedregels om ze te renoveren of te herbestemmen. Dan moeten er keuzes gemaakt worden wat het belangrijkste is: investeren in bijvoorbeeld sociale woningen of in een dure renovatie.

Onze conclusie is: Groen wil heel heel behoedzaam met ons publiek vastgoed omgaan en maar in echt zeldzame gevallen en vaak dan nog mét voorwaarden dit verkopen. Jammer genoeg laat een volksraadpleging enkel ja of neen toe en geen nuances. Omdat we eerlijk willen zijn én niet akkoord kunnen gaan dat er NOOIT iets kan verkocht worden is ons antwoord op deze vraag Neen. 

Vraag 2: Moet de Stad Gent een bank van publieke gronden oprichten om 40% sociaal wonen te realiseren?

Alleen al die tweede vraag vinden we meer dan de moeite om voor te gaan stemmen. Want wij zijn absoluut voorstander om 40% sociaal wonen te realiseren in onze stad.  Dit staat trouwens in de beleidsverklaring van schepen Heyse: 20% sociaal wonen en 20% budgetwonen.. Mensen met de laagste inkomens lijden veruit het meest onder de hoge woonkosten. Wie weinig verdient houdt gewoonweg te weinig over om menswaardig van te leven na het betalen van de huurprijs en alle kosten. Sociaal wonen is een absolute prioriteit. We willen geen hoera roepen want er is nog een weg te gaan maar anderzijds wordt er veel geld (zie het voortgangsrapport wonen) en energie gestoken in talrijke initiatieven (subsidie voor sociale woningen, bouwen budgetwoningen via SOGENT, energierenovatie…). We kunnen maar een leuke hippe stad zijn als we zorgen voor onze meest kwetsbare burgers. Een betaalbaar dak boven het hoofd is een voorwaarde om als mens zinvol te participeren aan het leven in de stad via werk, school…

Een  bank van publieke gronden  kan bijdragen aan betaalbaarder wonen. Hoe zo'n bank concreet georganiseerd wordt moet verder bekeken en uitgewerkt worden. De essentie is dat we alle middelen moeten inzetten  om die 40% sociaal wonen te bereiken

Ons antwoord op  vraag 2 is volmondig JA, 

Meer zelfs, we moeten ons realiseren dat we meer nodig hebben om het woonprobleem op te lossen. Naast de hopelijk blijvende inspanningen van de stad hebben we 2 voorstellen voor het Vlaamse niveau.

1. Het herinvoeren van een sociale norm. Nl het vastleggen dat bij grote woningbouwprojecten, privé of publiek, 20% Sociale woningen en 20% budgetwoningen, verplicht worden.

2.Het reguleren van de huurprijzen zodat een krot niet aan woekerprijzen kan verhuurd worden en om het steeds opdrijven van de huurprijzen tegen te gaan.

Dank aan de initiatiefnemers van de volksraadpleging. Ze hebben betaalbaar wonen opnieuw bovenaan de agenda gezet, en dat is ook voor onze fractie de voorbije jaren en de komende jaren een absolute prioriteit.

De Stad doet deze legislatuur reeds een historische inhaalbeweging op vlak van sociaal en betaalbaar wonen. Het is jammer dat dit tijd vergt, maar we hebben die kentering nu wel ingezet. De volksraadpleging zet de schijnwerper op de noodzaak om dit beleid ook in de toekomst verder te zetten, te versterken zelfs. Dat onderschrijven we. 

Samen voor een bewoonbare stad, dat is waar we met Groen Gent voor gaan.

We zetten de belangrijkste vragen en bijhorende antwoorden rond de aankomende volksraadpleging van 8 oktober hier nog eens op een rijtje.

Een overzicht van wat we met Groen Gent al doen rond betaalbaar wonen? Dat lees je hier.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.