Wat doet Groen Gent voor betaalbaar wonen?

25 September 2023

Wat doet Groen Gent voor betaalbaar wonen?

Er is niet één iets, het Groen beleid is net zo sterk door de mix aan instrumenten. Dat is dé manier om een volwaardig, duurzaam sociaal woonbeleid te voeren.

Er is niet 1 instrument dat wonen betaalbaar maakt, was het maar zo simpel. Het beleid van Groen rond betaalbaar wonen omvat een heel pallet aan maatregelen om dit waar te maken, want dat is de enige manier waarop dit kan. 

Betaalbaar wonen betekent voor Groen het kunnen beschikken over een kwalitatieve woning waarbij de woonkost past binnen je beschikbare budget. Simpeler gezegd willen we dat iedereen een goeie woning heeft voor een prijs die bij hun inkomen past. Vooral op de private huurmarkt zien we te hoge huurprijzen voor een te lage kwaliteit, waardoor een heel groot aandeel van je inkomen verdwijnt naar een woning die niet past of kwalitatief genoeg is.

Wat doen we nu concreet?

💚 Daarom geeft de stad subsidies voor huurwoningen voor de verbetering van de woonkwaliteit en de energieprestaties (de EPC-waarde zeg maar). Van de verhuurders die de subsidie krijgen wordt dan wel verwacht dat ze de huurprijs van de woning 9 jaar niet verhogen, er wordt dus een huurprijsplafond opgelegd. De Stad Gent kan dit enkel eisen voor de huurwoningen van wie de eigenaar deze subsidie aanvraagt.

💚 Groen wil echter meer en vraagt een algemene huurprijsregulering om de huurprijzen op de private huurmarkt betaalbaar te houden. Zo'n regulering is wel een Vlaamse bevoegdheid en kan niet door een stad worden doorgevoerd. Enkel een huurprijsregulering gekoppeld aan een subsidie (zie punt hierboven) kan dus door de Stad Gent worden voorzien.

💚 Noodkopers hebben een woning van slechte kwaliteit gekocht en hebben niet meer de middelen om de woonkwaliteit of de energieprestaties te verbeteren. Gent Knapt Op biedt een budget van 15.000 tot 45.000 euro om de woning te verbouwen, het geld moet pas worden terugbetaald als de woning wordt verkocht.

💚 Sociale huisvesting is voor de laagste 20% inkomens de beste oplossing. De Vlaamse financiering is ontoereikend. Daarom zorgen we in Gent met extra investeringssubsidies voor de renovatie van 2500 sociale woningen en 1400 nieuwe sociale woningen. Dit is een extra effort die we als stad doen omdat we dit écht belangrijk vinden.

💚 Voor die nieuwe woningen is het ook een uitdaging om bouwgronden te vinden. De weinige bouwgronden die de Stad bezit worden aangeboden aan Thuispunt Gent. Als er voldoende sociale woningen op zouden kunnen gebouwd worden, gaat de verkoop door. Dit is heel concreet een voorbeeld van de investering in sociale woningen. In augustus werd bijvoorbeeld beslist om 4 bouwgronden te verkopen aan Thuispunt. Daarop komen op termijn 28 nieuwe sociale woningen.

💚 Voor de lagere middeninkomens is een kwalitatieve betaalbare huurwoning noodzakelijk. Daarom bieden we via huuringent budgethuur woningen aan. Via een eerlijk toewijssysteem krijgen de gezinnen die daar het meest nood aan hebben de woningen toegewezen. Dit is vooral interessant voor lage inkomens die toch teveel verdienen om in aanmerking te komen voor sociale woningen.

💚 Via subsidies aan (middenveld)organisaties die inzetten op huisvesting voor kwetsbare doelgroepen verhogen we het aanbod van kwalitatieve en betaalbare huisvesting voor kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt. 

💚 Betaalbaar wonen wordt niet alleen bepaald door de aankooprijs of huurprijs, maar ook door de verbruikskosten zoals je maandelijkse energiefactuur. Iedereen heeft in het voorbije jaar kunnen voelen dat een plotse stijging in die prijzen een serieuze streep door de rekening kan zijn. Inzetten op energierenovaties beperkt dus ook de woonkost. Met gratis renovatieadvies en -begeleiding, energieleningen,…. helpt de Energiecentrale om de renovatie mogelijk te maken. 

💚 Belangrijk is om betaalbaar wonen ook de norm te maken in privé-bouwprojecten en op de reeds bestaande woonmarkt in Gent. Daarvoor is onder andere de herinvoering van de sociale last door Vlaanderen noodzakelijk (verplicht aandeel sociaal wonen voorzien bij nieuwe ontwikkelingen). De Vlaamse fractie van Groen heeft daarvoor een resolutie ingediend om dit ook op Vlaams niveau hoog op de agenda te plaatsen. Betaalbaar wonen komt er vooral als we op alle niveaus aan dezelfde kar trekken.

👏 De kracht van ons beleid zit hem dus in de diversiteit ervan. Er is niet één actie die voor de oplossing zorgt, maar wel een samenspel van waardevolle acties - daar zetten wij met Groen Gent dan ook ten volle op in.

 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.