Gents infopunt voor asielzoekers buiten de opvang

14 December 2023

Gents infopunt voor asielzoekers buiten de opvang

"Voor ons moet een opvangplaats voor iedere verzoeker de ambitie blijven."

Momenteel zijn er vele verzoekers om internationale bescherming die door het tekort aan opvangplaatsen nog geen opvang kregen. Daar moet dringend dus meer werk van gemaakt worden, zoals onze vicepremier en covoorzitters al herhaaldelijk lieten weten. 

Eerder dit najaar vroeg onze fractie de burgemeester en de schepen bevoegd voor opvang van vluchtelingen naar de ambities voor het creëren van meer opvangplaatsen op Gents grondgebied, al dan niet in samenwerking met bovenlokale overheden.  

Recent liet Fedasil weten dat in het voormalige Seniotel in Gent een bijkomend opvangcentrum zal inrichten met plaats voor 135 personen, alleenstaanden en gezinnen met kinderen. 

Gents infopunt

Daarnaast is uiteraard ook nood aan ondersteuning voor deze mensen, in afwachting van een plek in de opvang.

In een nota aan de ministerraad van begin september geeft staatssecretaris De Moor aan werk te willen maken van infopunten ter ondersteuning van deze verzoekers om internationale bescherming buiten de opvang.

De infopunten zouden eerst in de vijf grootsteden uitgerold worden om socio-juridische en medische ondersteuning te bieden; er zal daarvoor personeel vanuit Fedasil gedetacheerd worden, volgens de nota 5 per stad. De uitrol zal gradueel gebeuren, Gent en Charleroi komen als eerste aan bod.

"Voor ons moet een opvangplaats voor iedere verzoeker de ambitie blijven, maar in afwachting daarvan kunnen deze infopunten zeker tegemoetkomen aan dringende vragen en noden waarmee deze mensen in onze stad rondlopen." - Fourat Ben Chikha, fractieleider Groen Gent

Fourat Ben Chikha was wat verwonderd dat deze infopunten er nog niet zijn en vroeg daarom de burgemeester naar de stand van zaken van het Gentse infopunt. 

"Voor ons moet een opvangplaats voor iedere verzoeker de ambitie blijven, maar in afwachting daarvan kunnen deze infopunten zeker tegemoetkomen aan dringende vragen en noden waarmee deze mensen in onze stad rondlopen", zegt Fourat Ben Chikha, fractieleider Groen Gent.

Middenveld ontlasten

Het komt ook tegemoet aan een vraag die vanuit het middenveld reeds meermaals te horen viel, en die hen ook zou kunnen ontlasten. Een vraag die niet verwonderlijk op het laatste migratieforum luidop te horen was.

In zijn antwoord verwees de burgemeester naar de als positief geëvalueerde opstart van het eerste infopunt in het voormalige ziekenhuis Bordet in Brussel. De stad zal hier een werkbezoek aan brengen om daarna in samenwerking met Fedasil werk te maken van de uitrol van het infopunt in Gent. 

Onze fractie zal de effectieve inrichting van het Infopunt in Gent van nabij opvolgen.

Lees ook 'Opvangplaatsen voor asielzoekers in Gent'.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.