Opvangplaatsen voor asielzoekers in Gent

21 September 2023

Opvangplaatsen voor asielzoekers in Gent

Ook burgers en middenveld tonen zich dus erg gastvrij in Gent. Niet toevallig waren er heel wat aanmeldingen in Gent om Oekraïense oorlogsvluchtelingen in huis op te vangen in navolging van de oproep #plekvrij.

Het gebrek aan opvangplaatsen voor verzoekers van internationale bescherming is schrijnend en brandend actueel. Deze realiteit waar mensen op de vlucht en organisaties die hen trachten te ondersteunen mee geconfronteerd worden is helaas niet nieuw. Wie asiel aanvraagt moet minstens ook het recht op een menswaardige opvang gegarandeerd krijgen. Dat is een kwestie van mensenrechten. 

"Wie asiel aanvraagt moet minstens ook het recht op een menswaardige opvang gegarandeerd krijgen", zegt Fourat Ben Chikha, fractieleider Groen Gent.

Gent, een gastvrije stad

Gent heeft als lokale overheid heel wat opvangplaatsen en initiatieven ter ondersteuning van mensen die in ons land vragen om internationale bescherming. Dit zowel voor mensen tijdens hun aanvraagprocedure, voor erkende vluchtelingen en voor mensen met een onzekere verblijfsstatus. De stad werkt daarvoor samen met bovenlokale overheden en lokale Gentse organisaties. Maar ook Gentenaars zelf blijven niet aan de zijlijn staan.

"Wie asiel aanvraagt moet minstens ook het recht op een menswaardige opvang gegarandeerd krijgen." - Fourat Ben Chikha, fractieleider Groen Gent

Er is het Stedelijk Opvanginitiatief met 85 plaatsen, het Reno-ponton van Fedasil in de Gentse voorhaven waar op dit ogenblik 240 plaatsen zijn. Projecten met het CAW en een Hart voor Vluchtelingen waar mensen zonder wettig verblijf tijdelijk opgevangen en begeleid worden in hun traject naar een meer stabiele toekomst. Ook subsidieert de Stad de werking van het transithuis, een initiatief van het CAW dat ondersteuning biedt aan individuele hulpverlening rond de verblijfsprocedures van mensen met een onzeker verblijfsstatuut. 

#plekvrij

In de context van de Oekraïne-crisis meldden zich sinds maart 2022 zo’n 1.350 Oekraïners aan op de dienst bevolking in Gent. Een deel daarvan wordt nog steeds opgevangen bij Gentenaars thuis via #plekvrij. Enkele honderden worden opgevangen in kleinschalige opvang. Dit aantal verkleint door de komst van het nooddorp in Oostakker waar in totaal plaats zal zijn voor 600 bewoners. Andere vluchtelingen uit Oekraïne zijn gewoon in Gent gehuisvest. 

Ook burgers en middenveld tonen zich dus erg gastvrij in Gent. Niet toevallig waren er heel wat aanmeldingen in Gent om Oekraïense oorlogsvluchtelingen in huis op te vangen in navolging van de oproep #plekvrij.

#plekbij

Maar vandaag is er vooral behoefte aan plek bij voor asielzoekers vanuit alle delen van de wereld, ook voor alleenstaande mannen.

Geheel terecht lanceerde het Gentse Refu Interim onlangs de campagne #plekbij op sociale media waarmee ze de beslissing van Staatssecretaris De Moor om alleenstaande mannen het recht op opvang te ontzeggen, aankaarten.

Groen Gent fractieleider Fourat Ben Chikha herinnerde de bevoegde schepen Coddens en burgemeester De Clercq aan het eerder uitgesproken engagement om nog dit jaar plaatsen voor aanvragers van internationale bescherming bij te creëren in Gent en vroeg hen naar de stand van zaken op dat vlak.

Concreet wilde Fourat in de jongste gemeenteraadscommissie te weten komen of de te vernieuwen overeenkomst met betrekking tot de Reno gevolg zal geven aan de wens tot uitbreiding van het aantal opvangplaatsen aldaar en of de beloofde extra plaatsen in het Stedelijk Opvanginitiatief er zouden komen. 

Uit het antwoord blijkt dat de totale opvangcapaciteit van het Gentse Stedelijke Opvanginitiatief zal stijgen naar 101 plaatsen.

Essentieel in het antwoord is echter dat we als Stad Gent de extra nood erkennen en open staan voor de vraag naar extra opvangplaatsen van Fedasil op Gents grondgebied en hierover in contact blijven met de federale overheid. Op dit moment zijn er onderhandelingen over de vervanging van het ponton de Reno door een vernieuwde infrastructuur. Deze nieuwe infrastructuur kan voor zowel de Stad als North Sea Port in de haven van Gent blijven. Uit het verleden onthouden we ook dat het aantal plaatsen in die vernieuwde opvangstructuur kan uitbreiden. 

Fourat is tevreden met de principiële solidaire houding van Stad Gent en zal de concrete invulling ervan van nabij verder opvolgen.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.