Gent investeert om de stad sneller toegankelijk te maken

03 Maart 2023

Gent investeert om de stad sneller toegankelijk te maken

De Stad Gent stelt vandaag een tweede actieplan integrale toegankelijkheid voor. Het is een plan met 32 nieuwe acties om de toegankelijkheid in onze stad te vergroten. Wij bij Groen zijn blij met deze evolutie en de actiepunten die we in dit plan konden realiseren! 

De acties zijn gepland tussen 2023 en 2025. Op korte termijn zijn er enkele snelle ingrepen, maar wij zetten vooral in op structurele initiatieven op (middel)lange termijn om de toegankelijkheid te verhogen zoals de screening van stadsgebouwen met een publieksfunctie. 

Hafsa El-Bazioui (schepen van personeel,  jeugd, facilitair management en internationale solidariteit) zorgt ervoor dat er bruggenbouwers komen voor meer en breder vakantie-aanbod aan kinderen en jongeren met een beperking. Ook de inventarisering en daaropvolgend directe ingrepen in stads- en schoolgebouwen is een belangrijke stap, net als het integraal toegankelijk en genderneutraal maken van publiek sanitair. 

Drempels verlagen

Eind vorig jaar werd ook groen licht gegeven voor het actieplan tegen vervoersarmoede met 15 actiepunten, waaronder fietslessen voor kwetsbare groepen en meer toegankelijke bushaltes. Met het actieplan willen we als stad fysieke, mentale, financiële en communicatieve drempels verlagen zodat iedereen alle kansen krijgt om te kiezen voor duurzame mobiliteit, zegt Filip Watteeuw (schepen van mobiliteit, publieke ruimte en stedenbouw). Hier lees je meer over het actieplan.

Ook schoolgebouwen worden onder de loep genomen op vlak van toegankelijkheid en geoptimaliseerd waar nodig, benadrukt Evita Willaert (schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid en Outreachend Werk). Daarnaast wordt er ook ingezet op toegankelijke communicatie vanuit de stad. Dit zorgt voor meer kans op participatie, gecombineerd met nieuwe mogelijkheden om Nederlands te oefenen. 

Toegankelijk toeristisch Gent en Gentse Feesten

De Gentse Feesten kregen van experten al het label toegankelijk event, daar is Bram Van Braeckevelt (schepen van Netheid, Toerisme, Werk en Feesten) terecht trots op! Daarnaast werkt Stad Gent ook samen met Toerisme Vlaanderen een toeristische route en brochure uit voor een toegankelijk bezoek aan Gent. Tenslotte is het ook belangrijk dat het rondreizend recyclagepark, dat begin 2021 in het leven geroepen werd, zijn ronde zal blijven doen in heel wat wijken in Gent om recycleren toegankelijk te maken voor alle Gentenaars!

"Fysieke drempels in de publieke ruimte kunnen ook tot sociaal isolement leiden, zeker bij de meest kwetsbaren onder ons. Het is ook voor hen dat we onze schone stad zo integraal toegankelijk mogelijk moeten maken. " Karla Persyn, gemeenteraadslid Groen Gent. 

Bovenlokaal

Naast deze lokale initiatieven blijven wij vanuit Gent mee ijveren voor een meer ambitieuze bovenlokale regelgeving, want de louter stedelijke regelgeving kan als hefboom niet alles aanpakken.

Met het stadsbestuur vragen we de Vlaamse Overheid dan ook om, naar het voorbeeld van Frankrijk, een decreet uit te vaardigen dat ervoor zorgt dat alle publieke gebouwen in tien jaar tijd toegankelijk zijn.

Wij zullen hier als stad dan ook constructief aan meewerken en kritisch kijken hoe we zelf de toegankelijkheid nog kunnen vergroten. Alles over toegankelijkheid in onze stad en het integrale toegankelijkheidsactieplan voor de komende twee jaar lees je hier. 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? 
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven van het nieuws van en over Filip? 
Schrijf je dan in op de persoonlijke nieuwsbrief van Filip.