Gelijke onderwijskansen voor élk kind begint al op de weg naar school

30 November 2023

Gelijke onderwijskansen voor élk kind begint al op de weg naar school

Om de onderwijstoegang te garanderen voor kinderen zonder wettig verblijf, komt stad Gent voortaan tussen in het abonnement van De Lijn van één van hun ouders.

Jonge kinderen op weg naar school hebben vaak nog begeleiding nodig in het nemen van de bus of de tram. Voor kinderen met ouders zonder wettig verblijf wringt hier vaak het schoentje. Deze ouders vallen immers uit de boot in het aanbod van sociale tarieven van De Lijn, waardoor zij hun kind niet kunnen begeleiden in de weg naar school. Voor jonge kinderen is deze begeleiding essentieel om ook effectief op de schoolbanken te geraken. Elk kind heeft recht op onderwijs. Daarom besliste het Gentse stadsbestuur om voortaan tussen te komen in het jaarabonnement voor ouders zonder wettig verblijf, zodat ook zij hun kinderen kunnen begeleiden op weg naar school. 

Gezinnen in een kwetsbare situatie zijn vaak aangewezen op openbaar vervoer. Zij verhuizen immers geregeld (gemiddeld om de 2 jaar) en dat betekent dat zij vaak geen school hebben in de buurt. Voor kinderen t.e.m. 14 jaar bestaat er reeds de Buzzy Pass van stad Gent, ook voor kinderen zonder wettig verblijf is er een regeling uitgewerkt met De Lijn via brugfiguren. Als ouders echter hun kind willen begeleiden op de tram of bus, moeten zij ook voor zichzelf een abonnement voorzien. Dat is een kost die voor kwetsbare gezinnen soms een te grote aanslag is op het gezinsbudget, met geen begeleiding en onbedoeld spijbelen tot gevolg. 

Er bestaan gelukkig reeds verschillende sociale tarieven voor kwetsbare gezinnen, maar voor mensen zonder wettig verblijf blijft het alternatief uit.  Zij hebben enkel toegang tot de duurste opties van het openbaar vervoer. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het onlogisch dat deze mensen geen recht hebben op een sociaal tarief van De Lijn. Een rechtvaardig sociaal tarief bij De Lijn inclusief voor volwassenen zonder wettig verblijf moet er komen. Zolang dit uitblijft wenst de Stad Gent dit evenwicht zelf te waarborgen. De stad komt voortaan tussen in het abonnement voor 1 ouder van 0 tot 11-jarige kinderen zonder wettig verblijf.

"Wij willen dat allé kinderen, van waar ze ook komen of wie dat ze ook zijn, onderwijs kunnen volgen. Zij kunnen niet het slachtoffer zijn van de toevallige dramatische situatie waarin hun ouders zich bevinden. Daarom ondersteunen we deze ouders in hun toegang tot het openbaar vervoer, zodat ook zij hun kinderen kunnen begeleiden naar school." Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Dit initiatief kadert in het bredere actieplan vervoersarmoede 2021-2025, dit actieplan bindt de strijd aan met vervoersarmoede in Gent. Een plan waar Groen Gent zich volop voor smeet en nu dus opnieuw een initiatief kan uitrollen. Deze nieuwe regeling gaat in vanaf 1 december 2023, en eindigt op 30 november 2025. Met deze actie voorziet de Stad in een rechtvaardig vervoersaanbod en een gelijkekansenbeleid voor alle mensen in armoede zonder onderscheid tussen mensen in armoede met en zonder papieren.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? 
Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.

Op de hoogte blijven van het nieuws van en over Filip? 
Schrijf je dan in op de persoonlijke nieuwsbrief van Filip.