Dag van Verzet tegen Armoede

17 Oktober 2023

Dag van Verzet tegen Armoede

Vandaag is het Dag van Verzet tegen Armoede. De strijd tegen armoede is er een die we vanuit verschillende hoeken moeten aanpakken. Hoe? Elke schepen geeft een voorbeeld vanuit zijn beleidsdomein. Samen strijden we sterker! 

Onderwijs

Evita: Kinderen verdienen gelijke kansen, ongeacht waar ze geboren zijn. Maar liefst 1 op 5 van de Vlaamse kinderen groeit op met een risico op armoede of uitsluiting. Daar kiezen zij niet voor en dat mag hun kansen niet beperken.

Onderwijs kan, nee: moet een gelijkmaker zijn! De harde realiteit is dat dat vandaag nog altijd niet zo is. Waarom? Omdat onze scholen ondersteuning en middelen te kort komen, doordat onze minister ze niet voorziet.

Dit thema ligt me na aan het hart ❤ In Gent gaan Onderwijs en Welzijn hand in hand. Vanuit Onderwijscentrum Gent hebben we een brede waaier aan ondersteuning, telkens gericht op wie daar het meest nood aan heeft. De brugfiguren en de brug naar hulpverlening, de Brede School, inkomensgerelateerde kinderopvang, betaalbare lekkere  schoolmaaltijden... zijn steunpilaren geworden in dat beleid. 

Verzet tegen armoede blijft zo hard nodig, en dat kan alleen maar als we samenwerken over de vakjes heen. Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en samen gaan naar een eerlijke toekomst voor alle kinderen.

 

Wonen

Tine: Een thuis is cruciaal in de strijd tegen armoede. We geven vorm aan een sociaal woonbeleid door duidelijk te kiezen voor een woonaanbod op maat van verschillende groepen: we investeren o.a. in sociale woningen, maken de shift van budgetkoop naar budgethuur, zetten in op een structurele verbetering van de woningkwaliteit en hebben middelen vrij gemaakt voor woonzoekondersteuning aan kwetsbare groepen. Deze woonoplossingen hebben uitdrukkelijk aandacht voor zij die het niet breed hebben. Zo willen we iedereen een thuis kunnen bieden in onze wijze stad.


We kiezen ervoor om volop in te zetten op een betaalbare huurmarkt. Daarom investeren we in sociale huurwoningen. Ook al is het in de eerste plaats de Vlaamse overheid die het beleid van de sociale huursector bepaalt, de Stad Gent doet meer dan enkel de klassieke regierol opnemen. Zo werkte de Stad een financiering uit om de realisatiegraad van de bouw, vervangbouw en renovatie van sociale huurwoningen te ondersteunen en te versnellen. Daarnaast zetten we ook in op de realisatie van budgethuurwoningen. Op deze manier creëren we ook aanbod voor zij die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, maar die het financieel niet redden op de private woningmarkt.

Ook op de kwaliteit van de woningen zetten we in. Via onder meer het Verhuurderspunt en de Energiecentrale maken we het verhuurders en eigenaars gemakkelijker om hun woning op orde te zetten. Daarnaast voerden we dit najaar het verplicht conformiteitsattest in voor huurwoningen ouder dan 30 jaar. Dit biedt voor zowel de verhuurder als huurder de beste garantie op goede woonkwaliteit.

We pakken ook de wanverhouding tussen vraag en aanbod op de woonmarkt aan. Dit o.a. door in te zetten op de realisatie van bijkomende reguliere studentenhuisvesting en door de strijd tegen langdurige leegstaande woningen aan te gaan via het sociaal beheersrecht. Want elke woning telt. 

 

Jeugd

Hafsa: Ons jeugdwelzijnswerk zet de noden van kinderen en jongeren in kwetsbare leefomstandigheden centraal.

Alle kinderen en jongeren in onze stad hebben recht op vrije tijd. Ook voor wie opgroeit in een maatschappelijk kwetsbare situatie verdient een plekje in onze zachte en warme stad. We zorgen ervoor dat ons jeugdaanbod toegankelijk is voor iedereen. Via ons jeugdwelzijnswerk ondersteunen we kinderen en jongeren die opgroeien in precaire leefomstandigheden, en komen we tegemoet aan hun noden. Naast de kracht van jeugdwelzijnswerkorganisatie geloven we ook erg in initiatieven die van onderuit zijn gestart, zoals de zelforganisaties en vrijwillige organisaties.

Een ruim en sterk aanbod van jeugd(welzijns)werk, voor iedereen. Daar geloven we in!

 

Werk

Bram: Jobteam ondersteunt kwetsbare Gentenaren in hun zoektocht naar werk. Op maat, en met aandacht voor welzijn.

Naast onderwijs en wonen is een goeie job cruciaal in de strijd tegen armoede. Jobteam ondersteunt kwetsbare Gentenaren op maat in hun zoektocht naar werk. Bij Jobteam begeleidden ze sinds 2020 al 1.200 werkzoekenden in een maatschappelijk kwetsbare positie. Algemeen welzijn is daarbij belangrijk en veelal komt daar ook een taalcoach aan te pas. Ze gaan outreachend te werk: ze stappen direct in de leefwereld van de werkzoekenden. Op die manier is de begeleiding laagdrempelig, intensief en aanklampend.

Werkbaar werk voor alle Gentenaren. Daar gaan we voor.

 

Mobiliteit

Filip: Weinig geld hebben, net zoals een fysieke of andere beperking, mag geen hindernis zijn om je te verplaatsen. Daarom steunen we op verschillende manieren om de strijd tegen vervoersarmoede aan te pakken.

Zo zijn er Buzzy Pazz'en, taxicheques, fietslessen, voordelige fietsen ... We nemen zoveel mogelijk barrières weg in het openbaar domein, het openbaar vervoer en om te fietsen. Gentenaars moeten zich zelfstandig kunnen verplaatsen, ongeacht hun financiële, fysieke of mentale toestand. Alle maatregelen bundelden we in een vervoersarmoedeplan. Want het is belangrijk om verschillende maatregelen op elkaar af te stemmen. Zo pakken we armoede efficiënter en krachtiger aan. 

 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden?
Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.

Op de hoogte blijven van het nieuws van en over Filip? 
Schrijf je dan in op de persoonlijke nieuwsbrief van Filip.