Zo krijgen we de bedrijfsdaken in Gent vol zonnepanelen

29 Juni 2023

Zo krijgen we de bedrijfsdaken in Gent vol zonnepanelen

"Momenteel is nog minder dan 20% van de oppervlakte van die grote bedrijfsdaken benut, dus er is nog veel ruimte voor groei." - raadslid Jeroen Van Lysebettens

Van alle Vlaamse steden en gemeenten staan er in Gent de meeste zonnepanelen. Eind april stond er op Gents grondgebied 145 megawatt zonnecapaciteit opgesteld, zo blijkt uit de Vlaamse Energiekaart. Maar het kan nog beter. Op veel bedrijfsdaken is nog veel plaats voor zonnepanelen.

Als de 100 grootste daken van Gent vol zonnepanelen zouden liggen, hoeveel stroom levert dat op? Genoeg om het jaarverbruik van alle Gentenaren te dekken, zo blijkt uit een afstudeerproject waarover het Gents Milieufont berichtte.

De 100 grootste daken hebben samen een oppervlakte van meer dan 3 miljoen vierkante meter, dat is groter dan de binnenstad van Gent.

"Momenteel is nog minder dan 20% van de oppervlakte van die grote bedrijfsdaken benut, dus er is nog veel ruimte voor groei", zegt raadslid Jeroen Van Lysebettens die daarover een vraag stelde in de gemeenteraad. "Wat doet Stad Gent om bedrijven te stimuleren grootschalige pv-installaties op hun daken te installeren?"

"Met ondersteuning én regels stimuleren we bedrijven om te investeren in zonnestroom." - Tine Heyse, schepen van Klimaat

"Met ondersteuning én regels stimuleren we bedrijven om te investeren in zonnestroom" zegt schepen Tine Heyse. “Dat we via een zonnecoach, burgerparticipatie, aanpassingen aan het algemeen bouwreglement. We zien dat het werkt. Er komen steeds meer grote installaties bij."

Zonnecoach maakt het bedrijven gemakkelijk

De zonnecoach is een specialist van de Stad Gent die bedrijven proactief contacteert met advies en begeleiding bij investeringen in zonnepanelen. Zij berekent hoeveel zonnepanelen er best komen, vergelijkt offertes van installateurs, berekent opbrengsten en helpt zelfs zoeken naar externe financiering.

In een proefproject uit 2022 werden 68 bedrijven begeleid, voor een totale dakoppervlakte van 154.000 vierkante meter, waarop als alles wordt gerealiseerd, 20,4 megawattpiek aan zonnepanelen kan worden gelegd.

Dit najaar verwachten we de eerste opleveringen van installaties geïnitieerd door de zonnecoach. Na het proefproject heeft de Stad nu een eigen zonnecoach in dienst genomen.

Nieuwbouw: algemeen bouwreglement

Bij nieuwe gebouwen of vergunningsplichtige renovaties die onder het algemeen bouwreglement vallen krijgen bedrijven vanaf 1 oktober 2023 de keuze tussen de plaatsing van zonnepanelen of een groendak. Zo stimuleert Stad Gent dat grote daken nuttig worden ingezet.

Zonnestroom voor de stad van op daken houtimporteur

Ook Stad Gent zelf zet voor haar eigen verbruik in op lokale zonnestroom. Op meer dan 50 stadsgebouwen liggen al zonnepanelen, vaak geplaatst in samenwerking met energiecoöperaties als Energent.

En eind juni werden 15.000 zonnepanelen ingehuldigd op de daken van de Lemahieu Group aan de Rigakaai. Via burgercoöperatie Beauvent investeerden 750 Gentenaars mee in het project. Zij worden aandeelhouders. Gent zal de zonnestroom voor 15 jaar integraal afnemen aan een vaste prijs.

"Voor het eerst koopt een stad zonnestroom die geproduceerd wordt op een dak van een private eigenaar." - Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management

"Voor het eerst koopt een stad zonnestroom die geproduceerd wordt op een dak van een private eigenaar", zegt schepen Hafsa El-Bazioui.

De stroomafnameovereenkomst heeft tot slot heel wat impact op het elektriciteitsverbruik van de Stad Gent. De doelstelling was om in de stadsgebouwen tegen 2025 zeker 30 procent lokaal geproduceerde groene elektriciteit te verbruiken. Dankzij het project aan de Rigakaai zal de Stad Gent die doelstelling in één klap behalen.

Vernieuwde bedrijfsbelasting

De vernieuwde bedrijfsbelasting uit 2021 van de Stad stimuleert bedrijven om te investeren in zonnepanelen. De energie die de bedrijven zelf opwekken is vrijgesteld van belastingen, in tegenstelling tot de energie die ze aankopen bij externe leveranciers.

Ook de dakoppervlakte waar de panelen op staan is vrijgesteld. Zo stimuleren we bedrijven om te investeren in hernieuwbare energie.

Bedrijventerreinen

Niet elk bedrijf met een groot dak heeft een groot verbruik van elektriciteit. En vaak heeft een bedrijf met een hoog elektriciteitsverbruik weinig dakoppervlakte. Om op bedrijventerreinen mogelijk te maken dat bedrijven elektriciteit uitwisselen, begeleiden we als Stad bedrijven in het opzetten van energiegemeenschappen waarin lokaal stroom wordt gedeeld.

Op het bedrijventerrein aan de Industrieweg bijvoorbeeld is er veel interesse. Maar de huidige Vlaamse regelgeving voor energiedelen én de hoge Vlaamse toeslagen op de netkosten voor elektriciteit houden de doorbraak tegen.

Projecten op stapel

In de haven staan nog projecten op stapel. Zo bouwt logistiek bedrijf WPD bijvoorbeeld het grootste zonnedak van heel België. En ook op andere bedrijventerreinen zoals Ardoyen, Industrieweg en Gent Zuid I onderzoeken bedrijven hoe ze samen kunnen investeren in zonnepanelen.

Het onderzoek naar de grootste daken in Gent waarover Gents MilieuFront berichtte, werd uitgevoerd door Ewout Coppens in het voorjaar 2023 als afstudeerproject voor de studie Milieucoördinator B. Naast de mogelijkheden voor zonnepanelen werd ook het potentieel aan groendaken onderzocht.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.