Warme dagen = zorg dragen

15 Juni 2023

Warme dagen = zorg dragen

"Als je op warme dagen iemand ziet die hulp nodig heeft, spreek die persoon zeker aan." - Anita De Winter, gemeenteraadslid

We beleven al een paar dagen heel warme dagen. Zo fijn dat de zon van de partij was, we hebben er dit jaar lang moeten op wachten. Maar sommige groepen zijn ook kwetsbaar in het warme weer. De hitte kan nadelige effecten hebben. Gemeenteraadslid Anita De Winter informeerde naar de mogelijkheden voor de Gentenaar om verkoeling te zoeken of fris drinkwater te vinden in de stad. 

Kwetsbare groepen

Bij warm weer is het goed om voorzorgsmaatregelen te nemen bv. om binnen te blijven, de schaduw op te zoeken of voldoende zonnecrème te smeren. Wie zelfstandig en mobiel is, kan deze maatregelen vaak vlot toepassen. Maar oudere mensen en kinderen zijn kwetsbaarder bij dit weer. Ondersteun hen zeker in deze warme dagen! 

Een groep die vaak vergeten wordt zijn de dak- en thuislozen. De beschermingstips zijn niet altijd evident om op te volgen voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben of geen budget voor beschermingsmaatregelen. 

"Op warme dagen moeten we zorg dragen, voor onszelf, voor ons netwerk maar ook voor kwetsbaren in onze stad." - Anita De Winter, gemeenteraadslid

Anita De Winter: "Op warme dagen moeten we zorg dragen, voor onszelf, voor ons netwerk maar ook voor kwetsbaren in onze stad. Ik ben blij dat Stad Gent werk maakt van een warmteactieplan, met toegankelijke schaduwplaatsen en plekken waar je een drinkbus kan vullen met fris water." 

Nood aan structurele maatregelen

Vorige zomer trok de dienst Outreachend Werk opnieuw de straat op met haar zogenaamde 'hittepatrouilles'. Bij hittegolven en extreme weersomstandigheden zoeken ze dak- en thuislozen op met waterflesjes, zonnecrème en kleine hulpmiddelen om hen bij te staan. 

Anita De Winter "Als je op warme dagen iemand ziet die hulp nodig heeft, spreek die persoon zeker aan. Een glas water aanbieden is altijd een goed idee!"

Extra doucheplekken voor daklozen

Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat we meer en meer 'extreme' zomers mogen verwachten. Er blijft dus zeker nood aan meer structurele maatregelen om de meest kwetsbaren te beschermen tegen deze weersomstandigheden.

Hulpverleners kunnen kwetsbaren leiden naar schaduwplekken en drinkwaterpunten in bv. buurtcentra en bibliotheken. Er zijn ook extra doucheplekken waar daklozen terecht kunnen. 

Gezondheidsplan 'Warme Dagen'

Op donderdag 8 juni werd de waarschuwingsfase van het federale ozon-en hitteplan geactiveerd en activeerde Vlaanderen haar warmteactieplan. 

Ook in Gent zelf werden nu maatregelen genomen rond de warmteproblematiek en met preventieve maatregelen tijdens hittegolven of periodes met bv. hoge ozonconcentraties.

Hier heb je schaduw en kan je drinkbus vullen

Daarbij is het ook belangrijk om een aanpak te voorzien voor de meest kwetsbare profielen, in het bijzonder voor dak- en thuislozen, met oplossingen als zij die zelf niet kunnen voorzien. Anita volgt dit thema verder op! 

Check de schaduwplekken en de plaatsen waar je je drinkbus kan vullen.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.