Waarom het Arena Festival in de Ghelamco Arena niet kon plaatsvinden

08 Juni 2023

Waarom het Arena Festival in de Ghelamco Arena niet kon plaatsvinden

"Op basis van de vergunning van KAA Gent konden we niet anders. Er was geen mogelijkheid om hier op een wettelijke manier iets toe te staan." - Tine Heyse, schepen van Milieu

Schepen Tine Heyse werd deze week hard aangepakt op sociale media nadat het college de geluidsaanvraag weigerde voor het Arena Festival in Ghelamco Arena. Tine: "Op basis van de vergunning van KAA Gent konden we niet anders. De juridische dienst werd erbij geroepen maar ook zij zagen geen mogelijkheid om hier – op een wettelijke manier – iets toe te staan."

De weigering van de geluidsafwijking betekent de facto de weigering van het festival in de Ghelamco Arena. In het verleden gingen daar al een aantal events door. Hoe kan dat?

Arena Festival 2023

De organisatoren wilden een festival organiseren voor 3.500 personen tot 6u ’s ochtends en dit met heel luide muziek (100 decibel). Dit is van een gans andere grootteorde dan wat daar eerder werd vergund door Stad Gent. En helemaal in strijd met de milieuvergunning.

Tine: "Jammer dat de Ghelamco Arena niet veel eerder en pro-actief werk maakte van de mogelijke aanpassing van hun milieuvergunning. Vanuit het college zal vandaag een brief vertrekken naar KAA Gent om hen op die mogelijkheid te wijzen."

Uitzonderingen in het verleden

De opening van de Ghelamco Arena ging gepaard met een groot feest. Toen werd al een signaal gegeven aan Ghelamco Arena dat dit niet voor herhaling vatbaar is én dat voor dergelijke activiteiten hun milieuvergunning moet aangepast worden.

In de zomer van 2020 ging een concertenreeks door in Ghelamco Arena. Tine: "In volle coronaperiode  hebben we als Stad heel wat uitzonderlijke maatregelen genomen. Dit waren bovendien kleinschalige concerten voor 400 bezoekers tot 23 uur aan beperkte decibels, 90 decibels."

Privéfeestjes

We kwamen te weten dat er het voorbije jaar een aantal 'privéfeesten' plaatsvonden in de Ghelamco Arena. Deze activiteiten werden nooit aangevraagd noch vergund.

UZ Gent en Merelbeke

Naast de vergunning waar muziekconcerten en andere geluidsintensieve activiteiten worden verboden, heeft KAA Gent in 2007 ook een overeenkomst afgesloten met UZ Gent waarin afspraken werden gemaakt in het kader van goed nabuurschap.

Ook gemeente Merelbeke is vragende partij voor overleg rond grootschalige events in de Ghelamco Arena. Zij maken zich zorgen over de mogelijke impact, niet alleen op vlak van geluid maar ook omwille van de parkeerdruk.

Daarin staat dat bepaalde activiteiten, zoals luide concerten, niet toegelaten zijn maar ook dat activiteiten die wel toegelaten zijn, moeten eindigen vóór middernacht.

"We raden KAA Gent daarom aan om niet alleen een bijstelling van hun milieuvergunning aan te vragen maar ook in overleg te gaan met UZ Gent."

Ook gemeente Merelbeke is vragende partij voor overleg rond grootschalige events in de Ghelamco Arena. Zij maken zich zorgen over de mogelijke impact, niet alleen op vlak van geluid maar ook omwille van de parkeerdruk.

Is Groen dan tegen events in de Ghelamco Arena?

Tine: "Neen. Wij zijn ons heel erg bewust van de vragen die leven in de nightlife sector en ook van de trend dat voetbalstadia veel meer (willen) zijn dan enkel een voetbaltempel. Alleen verwachten wij van KAA Gent dat ze zich in orde stellen met hun vergunning."

Dat wil zeggen dat de beoogde activiteiten en de bijhorende potentiële (geluids)hinder in het kader van een voorafgaande project-MER onderzocht worden. Een procedure die ook aan het UZ Gent en gemeente Merelbeke de kans geeft om hun advies hierover te geven.

Tine: "Als schepen gun ik elke Gentenaar een bruisende stad, maar evenzeer ben ik bekommerd om de buurtbewoners. Een aangepaste vergunning garandeert kwalitatieve feesten met minimale impact voor de buurt."

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.