Voortaan doen lokale en ethische banken ook mee!

15 November 2018

Voortaan doen lokale en ethische banken ook mee!

Elk jaar moet stad Gent met de bankensector onderhandelen, om te kunnen voorzien in haar structurele financieringsnoden. Doel is het aangaan van leningen (kredietlijnen) met het oog op voldoende liquiditeit voor de financiering van de activiteiten van het komende werkjaar.  Deze leningen zijn dus te onderscheiden van de beleggingen, waarvoor de Stad in 2012 al een ethisch kader uitwerkte.

Het is gebruikelijk dat de ‘traditionele’ grootbanken voor deze leningen worden gecontacteerd. Tijdens de commissie Economie en Financiën in november 2017 vroeg Chris Maryns om naast de traditionele banken ook lokale en ethische banken te benaderen. De haalbaarheid hiervan zou onderzocht worden.

Bij de agendering van hetzelfde punt dit jaar vroeg Chris naar de resultaten van de bevraging. Met gunstig gevolg, haar voorstel werd onderzocht en aanvaard zodat vanaf nu deze banken ook  jaarlijks  zullen aangeschreven worden.

Overleg en samenwerking met lokale en ethische banken ter financiering van de leningen van de Stad behoort voortaan tot de mogelijkheden.