Verwijdering verkeerspalen voor veiligere fietsroutes

09 December 2021

Verwijdering verkeerspalen voor veiligere fietsroutes

Naar aanleiding van recente fietsongevallen aan het Lippensplein, waarvan één met dodelijke afloop, vroeg gemeenteraadslid Sara Matthieu naar een stand van zaken van de acties die de Stad onderneemt om zulke ongevallen te vermijden.

Volgens schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw worden alle gevaarlijke paaltjes en hindernissen in kaart gebracht. "De doorlichting hiervan is al halfweg en zal dit voorjaar voltooid zijn", antwoordt schepen Watteeuw op de vraag van Sara Matthieu. Sara is tevreden met de snelle actie van de stad.

Screening broodnodig

Sara: "Ik ben blij dat de paaltjes aan het Lippensplein intussen zijn weggenomen, zodat er daar geen ongevallen meer kunnen gebeuren. Maar er is meer nodig, de grondige screening van onze fietsassen op gevaarlijke paaltjes waar de Stad momenteel werk van maakt is broodnodig. Het feit dat er alleen al op het Westerringspoor 27 locaties zullen worden aangepakt na de screening toont dat er nog heel wat werk voor de boeg is om gevaarlijke paaltjes te verwijderen of om betere signalisatie aan te brengen in onze stad."

Zo weinig mogelijk obstakels

Volgens schepen Watteeuw zijn paaltjes op sommige plaatsen nog steeds nodig om auto's tegen te houden, omdat ze anders toch doorrijden: "We kiezen voor zo weinig mogelijk obstakels, en waar fietsers passeren komen er 'flexpaaltjes', die meebuigen en dus geen veiligheidsrisico vormen voor fietsers."

Gent kan nog een stuk fietsvriendelijker, besluit Sara: "Fietsers moeten zich zo veilig en aangenaam mogelijk door de stad kunnen verplaatsen, als fiere fietser kijk ik elke dag in onze stad waar het beter kan en probeer ik dat mee in kaart te brengen."

Nieuwsbrief Filip 

Op de hoogte blijven van het nieuws van en over Filip? Schrijf je dan in op de persoonlijke nieuwsbrief van Filip.