Tijdelijke inzet leegstaande woningen

26 April 2018

Tijdelijke inzet leegstaande woningen

"Wie geen dak boven het hoofd heeft, kan maar één ding doen: overleven. De meesten onder ons kunnen zich niet of amper voorstellen wat dit betekent." Bram Van Braeckevelt maakte maandag tijdens de gemeenteraad nog eens duidelijk dat voor Groen de strijd tegen dakloosheid heel belangrijk is. 

Is er een structureel probleem met de financiering van sociale huisvesting? Ja! Toch doen wij er, als lokale overheid, alles aan om dakloze Gentenaars niet in de kou te laten staan. En daarom steunt de Groen-fractie de overeenkomst met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) om leegstaande sociale woningen tijdelijk in te zetten in die strijd tegen dakloosheid. De evaluatie van dit project wijst uit dat dit niet alleen een tijdelijk dak boven het hoofd betekent, voor sommigen betekent het zelfs een hernieuwde, stabiele start in het leven.

Ook al zijn er aanvaardbare redenen waarom niet iedere sociale woning altijd bewoond is, toch is het wrang en voor velen moeilijk te begrijpen. Het is dus goed dat we een deel van die ‘leegstand’ toch kunnen benutten.

Elke dakloze in onze stad, is er één te veel. 

We willen de structurele dakloosheid maximaal mogelijk bannen en perspectief bieden. Dit project verstevigt dat engagement en perspectief. Toch is dit nog geen reden om te juichen. Structurele aanpak vergt de inzet van alle overheden. Ook van onze bovenlokale overheden.

Bram Van Braeckevelt: "Dit is een belangrijke stap tégen dakloosheid, maar ik word er niet blij van. Wanneer engageren alle overheden zich om dakloosheid en leegstand echt te bannen?"