Tijdelijke invulling Arsenaalsite Gentbrugge

18 Januari 2024

Tijdelijke invulling Arsenaalsite Gentbrugge

"Tijdelijke invullingen met sociale, culturele en sportieve activiteiten kunnen een belangrijke meerwaarde zijn voor de buurt en het sociale weefsel van onze stad." Bert Misplon, gemeenteraadslid Groen Gent

De oude NMBS-site het Arsenaal in Gentbrugge wordt een vernieuwd stadsdeel. In afwachting van de definitieve herontwikkeling worden er initiatieven genomen om de site tijdelijk in te vullen.

Hobbelig parcours afgelopen jaren

Een eerste poging om een tijdelijke invulling te vinden gebeurde in 2021 via een tijdelijke domeinconcessie tot einde 2025 die aan een externe partij (Revive) toegekend werd. Dat sprong midden 2022 af door veiligheidsissues. 

In het najaar van 2022 werden er  in samenwerking met de eigenaars van de Arsenaalsite (3PK) enkele testactiviteiten georganiseerd op een beperkt gedeelte van de site. 

Deze testen waren bedoeld om later meer 'tijdelijke invulling' mogelijk te maken. De noodzakelijke werken voor die uitbreiding van de tijdelijke invulling werden op hun beurt in de loop van 2023 stilgelegd wegens het betredingsverbod naar aanleiding van veiligheidsissues op een groot deel van de site. Volgens de eigenaars zouden deze werken einde 2023 weer aangevat kunnen worden.

Nieuwe opportuniteiten

Omdat meerdere organisaties op dit moment niet meer weten wat wel en niet mogelijk zal zijn op de site vroeg Bert Misplon in de gemeenteraadscommissie naar een stand van zaken bij de schepen bevoegd voor tijdelijke invullingen.

Op dit moment zijn er mooie projecten van tijdelijke invulling actief op de site zoals evenementenruimte Hal 8 en de woonboxen voor dak- en thuislozen van SAAMO vzw, maar dit echter nog op een beperkt gedeelte van de site.

De site heeft meer potentieel, Bert Misplon ziet verschillende  opportuniteiten, " Er is ook veel vraag en behoefte vanuit de buurt en vanuit Gentse culturele, sociale en sportieve organisaties.".

Gezien de grootte van de site, meer dan 129.000 m², en de belangstelling vanuit de socio-culturele en sportieve sector wou Bert weten wat de toekomst in petto heeft. 

Uitkijken naar 2024

Het goede nieuws is dat er nog steeds verder werk gemaakt wordt van een uitbreiding van de mogelijkheden van de tijdelijke invulling. De site wordt in fasen verder veilig gemaakt en gedeeltelijk verder opengesteld voor tijdelijke invulling, aldus de schepen. Bert blijft echter op zijn hoede omdat in het verleden al eerder aangekondigde verwachtingen niet waargemaakt werden. Hij zal dan ook in de loop van dit jaar goed opvolgen of en op welke wijze de mogelijkheden die de site heeft wel degelijk zullen ingevuld worden.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.