Thema's

Stad+bewoners = Wijkmobiliteitsplan

Dit najaar gaan Stad en Gentenaars van start met de opmaak van de Wijkmobiliteitsplannen. De wijken Oud-Gentbrugge/Heilig Hart en Zwijnaarde komen als eerste aan de beurt. Een belangrijk uitgangspunt: elk plan wordt samen met de bewoners opgesteld. Daarmee is mobiliteit het eerste beleidsthema dat de inspraak-ambities van het stadsbestuur echt in praktijk brengt.

 • Stad+bewoners = Wijkmobiliteitsplan

  Dit najaar gaan Stad en Gentenaars van start met de opmaak van de Wijkmobiliteitsplannen. De wijken Oud-Gentbrugge/Heilig Hart en Zwijnaarde komen als eerste aan de beurt. Een belangrijk uitgangspunt: elk plan wordt samen met de bewoners opgesteld. Daarmee is mobiliteit het eerste beleidsthema dat de inspraak-ambities van het stadsbestuur echt in praktijk brengt.

 • Maak kennis met onze schepenen!

  Dit zijn de 5 Groene schepenen en hun bevoegdheden:

 • Klimaat en Milieu

  Gent fossielvrij en milieuvriendelijk: met een vooruitstrevende voedselstrategie, energieadvies voor duizenden Gentenaars en intensieve begeleiding van bedrijven.

 • open en warm Gent

  In Gent is iederéén welkom. Daarom werken we aan een kindvriendelijke stad, nemen we tal van inclusieve maatregelen en bestrijden we racisme en discriminatie op doortastende wijze.

 • Onderwijs

  Niets in onze samenleving is belangrijker voor de toekomstige generaties dan goed onderwijs. Onderwijs geeft mensen de middelen en mogelijkheden om zich te ontplooien, om een vrij en bewust burger te zijn in de samenleving. Onderwijs en kinderopvang zijn kerntaken van de overheid. Onderwijs is bij uitstek de sleutel tot emancipatie. Stad Gent en de Vlaamse overheid zetten samen hun schouders onder deze uitdagingen.

  Uitmuntend onderwijs laat elk kind schitteren, zowel wie extra hulp nodig heeft als wie vooroploopt. Dit onderwijs op maat is een grote opdracht voor leerkrachten vandaag. De Stad steunt de leerkrachten voluit zodat zij zich kunnen richten op hun kernopdracht: lesgeven. - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

  Wij nemen de verantwoordelijkheid op, samen met alle medewerkers binnen het stedelijk onderwijs, voor de kwaliteit van het eigen onderwijs in de uitwerking van het pedagogisch project, de organisatie van het onderwijs, de infrastructuur en de uitrusting. We bieden ondersteuning en samenwerking in de uitvoering van de maatschappelijke opdrachten van het onderwijs in alle onderwijsinstellingen in Gent vanuit het flankerend onderwijsbeleid en in samenspraak met de netoverschrijdende overlegkanalen.

 • Mobiliteit en verkeersveiligheid

  Moed en een doortastende aanpak: zo maak je een stad autoluw, veilig en aangenaam. Ontdek hier het laatste nieuws.