Stad+bewoners = Wijkmobiliteitsplan

24 Oktober 2019

Stad+bewoners = Wijkmobiliteitsplan

Dit najaar gaan Stad en Gentenaars van start met de opmaak van de Wijkmobiliteitsplannen. De wijken Oud-Gentbrugge/Heilig Hart en Zwijnaarde komen als eerste aan de beurt. Een belangrijk uitgangspunt: elk plan wordt samen met de bewoners opgesteld. Daarmee is mobiliteit het eerste beleidsthema dat de inspraak-ambities van het stadsbestuur echt in praktijk brengt.

HOE GAAT HET CONCREET IN ZIJN WERK?

INFOMARKTEN

Hier krijgen bewoners heel veel info over de krijtlijnen van het project, en worden de eerste reacties verzameld.

DOELGROEPEN

Om te garanderen dat iederéén kan deelnemen, worden enkele doelgroepen apart benaderd. Het kan bijvoorbeeld gaan om een workshop bij een armoedevereniging of een vragenronde bij de lokale seniorenraad. Er komen ook aparte initiatieven voor de jeugd, mensen met migratieachtergrond en mensen met een beperking.

SCENARIO’S

Vervolgens komt er een dialoogronde over de verschillende mogelijke scenario’s. Met gesprekstafels en minitentoonstellingen wordt duidelijk wat wel en niet kan. Alle bezwaren, vragen en voorstellen worden opnieuw verzameld en verwerkt.

INFOMOMENT

Eens de knoop doorgehakt is, komt er een klassiek infomoment. Het inspraaktraject is dan voorbij, het resultaat van het proces wordt uit de doeken gedaan.

FAQ: FILIP ANSWERS QUESTIONS

Wat gebeurt er met burgersignalen? Gaat het echt om co-creatie?
Filip Watteeuw: "Bewoners kennen hun eigen wijk het best. Hun ideeën zullen het ontwerp van de experts en politici ongetwijfeld beïnvloeden en ja, echt mee sturen."

Hoe garanderen we een eindresultaat waarmee Groen tevreden kan zijn?

Filip Watteeuw: "Er zijn enkele basisprincipes die natuurlijk niet ter discussie staan: de modal shift (van auto naar duurzame vervoermiddelen), bereikbaarheid en aangename wijken. Ik roep ook onze lokale leden op om in elke fase actief deel te nemen, zodat ze mee wegen op het uiteindelijke ontwerp."

Welke wijken komen er aan bod?
"Deze legislatuur zullen er 7 regio's onder handen worden genomen. In totaal hebben we hiervoor 7,2 miljoen euro uitgetrokken." aldus Filip. 

  • Dampoort/Heilig Hart/Oud-Gentbrugge (tussen R40, N70 en N9)
  • Zwijnaarde (tussen R4, N43 en Schelde)
  • Sint-Amandsberg (tussen spoor en N70)
  • Sint-Denijs-Westrem (tussen Leie en N43)
  • Wondelgem/Kolegem/Bloemekenswijk (tussen R40, N9, R4 en spoor)
  • Ledeberg/Moscou (tussen N9 en Bovenschelde)
  • Muide-Meulestede (tussen R40, kanaal en N456)

Mijn wijk komt de komende jaren niet aan bod.
Filip Watteeuw: "Dat betekent uiteraard niet dat er niks gebeurt. Fietsstraten, de heraanleg van straten: dat gaat gewoon door. Maar de opmaak van een omvattend wijkplan is zo’n grote operatie dat we wijk per wijk moeten werken."

Ik woon in Dampoort, Heilig Hart of Oud-Gentbrugge!

Ga dan snel kijken op de site over de wijkverkeersplannen. Je kan namelijk nog tot 31 januari voorstellen doen om de mobiliteit in en rond je buurt beter te maken. Alle details, één adres #ALSGETMIJVRAAGT

Dit artikel verscheen in de Groenkrant van oktober 2019 en wordt geactualiseerd met de meest voorkomende vragen. Voor alle informatie kan je steeds terecht op deze site van de stad of GentInfo via 09/210 10 10. 
Heb je nog vragen? Laat het ons gerust weten via [email protected] of onze sociale media.