Onderwijs

02 Maart 2018

Onderwijs

Niets in onze samenleving is belangrijker voor de toekomstige generaties dan goed onderwijs. Onderwijs geeft mensen de middelen en mogelijkheden om zich te ontplooien, om een vrij en bewust burger te zijn in de samenleving. Onderwijs en kinderopvang zijn kerntaken van de overheid. Onderwijs is bij uitstek de sleutel tot emancipatie. Stad Gent en de Vlaamse overheid zetten samen hun schouders onder deze uitdagingen. Uitmuntend onderwijs laat elk kind schitteren, zowel wie extra hulp nodig heeft als wie vooroploopt. Dit onderwijs op maat is een grote opdracht voor leerkrachten vandaag. De Stad steunt de leerkrachten voluit zodat zij zich kunnen richten op hun kernopdracht: lesgeven. - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs Wij nemen de verantwoordelijkheid op, samen met alle medewerkers binnen het stedelijk onderwijs, voor de kwaliteit van het eigen onderwijs in de uitwerking van het pedagogisch project, de organisatie van het onderwijs, de infrastructuur en de uitrusting. We bieden ondersteuning en samenwerking in de uitvoering van de maatschappelijke opdrachten van het onderwijs in alle onderwijsinstellingen in Gent vanuit het flankerend onderwijsbeleid en in samenspraak met de netoverschrijdende overlegkanalen.