Terugblik 2020

07 Januari 2021

Terugblik 2020

Tine: "Afgelopen jaar was geen gemakkelijk jaar. Maar we herontdekten wel wat echt waardevol is: gezondheid, menselijk contact, de natuur in de buurt, de kracht van solidariteit en zorgen voor elkaar. En laat ons vooral nu niet vergeten te dromen van een nieuwe lente, van een beter Gent voor alle Gentenaars. Samen zorgen we daarvoor. Gelukkig nieuwjaar!"

Een greep uit Tines 2020 lees je hieronder. Klik op een foto voor het bijhorende verhaal op deze pagina.

 

 

Relancemaatregelen voor huurders

2020 staat geboekstaafd als het coronajaar dat niet alleen inhakte op de gezondheid maar ook op de socio-economische situatie van vele Gentenaars. Binnen het Gentse woonbeleid zijn alle zeilen bijgezet om de betaalbaarheid op de woonmarkt te remediëren. De helft van de Gentse huishoudens huurt, daarom werkten we relancemaatregelen uit om huurders te helpen, goed voor 1.200.000 euro. Zo voorzagen we o.a. in een Gentse huurpremie voor kwetsbare huurders.

Sociaal Verhuurkantoor Gent

Medio 2020 bereikte het Sociaal Verhuurkantoor Gent de kaap van 300 huurwoningen. Om tegen eind 2024 meer dan 500 huurwoningen aan te kunnen bieden, verspreidde het SVK Gent 300 vogelhuisjes in het centrum van Gent, een symbolische oproep naar potentiële verhuurders.

Effect niet gemist

2020 was ook het jaar waarop de Gentse LEZ werd ingesteld, waarbij de meest vervuilende auto’s uit het stadscentrum of de zone binnen de stadsring (R40) worden geweerd. En de LEZ heeft duidelijk haar effect niet gemist. Zo daalde het autobezit in de LEZ-zone met maar liefst 10% en versnelde het uit roulatie nemen van vervuilende wagens na de invoering van de LEZ. De flankerende maatregelen zijn hierbij heel cruciaal. Getuige hiervan zijn de bijna 750 slooppremies waarop Gentenaars beroep deden.

Dekolonisatie

Precies 60 jaar na de onafhankelijkheid van Congo, verwijderden we het borstbeeld van Leopold II uit het Zuidpark. Niet om geschiedenis weg te nemen, maar om nieuwe geschiedenis te schrijven. Het verwijderen van het beeld kwam er op vraag van de werkgroep dekolonisering. Leopold II staat symbool voor een systeem gestoeld op racisme, uitbuiting en geweld. Met het verwijderen geven we een duidelijk signaal dat er voor een borstbeeld van Leopold II geen plaats meer is in de Gentse publieke ruimte.

Sociale uitrol zonne-energie

Het onderzoeksproject Buurzame Stroom, dat liep van maart 2018 tot januari 2020, zorgde voor 2.535 bijkomende zonnepanelen in Sint-Amandsberg en Dampoort – een verdubbeling van de capaciteit. De bedoeling van het project was om na te gaan hoe een wijk kan uitgroeien tot een energiecentrale die instaat voor de eigen elektriciteitsvoorziening. Daarvoor werd niet alleen ingezet op bijkomende zonnepanelen, maar ook op batterijen, hybride warmtepompen en slimme sturing. In een uitgebreid rapport werden aanbevelingen gedaan voor de grootschalige, sociale uitrol van zonne-energie.

Strijd tegen voedselverspilling

Het Gentse project Buurtfruit won een Food Waste Award voor de strijd tegen voedselverspilling. Daarmee is het al het vijfde Gentse initiatief dat die prijs wint in vier jaar tijd. Via Buurtfruit werden 33 plekken in kaart gebracht waar Gentenaars zelf fruit kunnen plukken. Buurtfruit is een project van Velt, Pluk en de Stad Gent en werd gefinancierd door de voedselraad van Gent en Garde. Zij sloegen de handen in elkaar om de stadsboomgaarden en plukplekken in Gent in kaart te brengen.

8 Gentse scholen krijgen groendaken

Om mee te helpen aan een groenere en koelere stadsomgeving, installeerde de Stad Gent in het najaar van 2020 groendaken op 8 scholen. Daardoor zullen de scholen niet alleen een lagere energiefactuur hebben, het zorgt meteen ook voor 14,4% meer groen op de Gentse stadsgebouwen. 

Bemalingswater

Met de toenemende hete en droge zomers stijgt ook de roep naar oplossingen voor werfwater dat de riool in gaat. Gentenaars kunnen in de toekomst gratis water krijgen aan de bouwwerven in de stad. Bouwheren zijn vanaf nu verplicht om een kraantje te installeren met water dat opgepompt is om de grond van een bouwwerf droog te houden.

Ook burgers en bouwfirma’s zoeken naar oplossingen. Zo werden er afgelopen zomer verschillende acties georganiseerd waarbij werfwater naar een wadi wordt geleid én verdeeld aan de buurt voor het vullen van regenwaterputten.

4 miljoen energierenovaties sociale woningen

Sociale woningen helpen energiezuiniger maken is dubbele winst : goed voor het klimaat én voor de energiefactuur en dus woonkosten van de bewoners. Daarom sluit de stad een overeenkomst met de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen voor 4 miljoen euro investeringssubsidies voor grondige renovatie en nieuwbouw. Daarmee worden de komende jaren 550 sociale woningen grondig aangepakt.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.