Stad Gent wil nieuwe taxi-oorlog vermijden

06 Juli 2023

Stad Gent wil nieuwe taxi-oorlog vermijden

"Taxi's zijn een vorm van autodelen." - Sara Matthieu, gemeenteraadslid

Straattaxi's lappen steeds vaker de taxiregels aan hun laars. In tegenstelling tot standplaatstaxi's, die op vaste locaties staan en te herkennen zijn aan hun blauwe taxilicht, mogen straattaxi's geen klanten ronselen binnen een straal van 200 meter rondom de standplaatsen.

Raadslid Sara Matthieu vernam van verschillende taxichauffeurs dat er toch wordt geronseld en dat de spanning tussen standplaatstaxi's en straattaxi's soms flink oploopt. Bovendien veroorzaken de straattaxi's regelmatig overlast.

Taxisector van groot belang

Volgens Raadslid Sara Matthieu is de taxisector enorm belangrijk voor de stad: "Taxi's zijn een vorm van autodelen en vormen een belangrijke aanvulling voor mensen die minder mobiel zijn of niet over een eigen wagen beschikken. We moeten de taxisector daarom goed beschermen."

Sara vroeg aan schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw welke maatregelen er genomen worden om een nieuwe taxi-oorlog te voorkomen en overlast door straattaxi's aan te pakken. 

Gespannen sfeer 

Straattaxi's ronselen regelmatig klanten in de buurt van staanplaatsen. Dat zorgt dan weer voor foutparkeren, waardoor fietsers of voetgangers maar moeilijk kunnen passeren.

Schepen Watteeuw: "Ik ben geen voorstander van straattaxi's want ze veroorzaken heel wat overlast. Helaas heeft het besluit van de Vlaamse overheid sinds 2020 de deur opengezet voor straattaxi's."

"Ik ben geen voorstander van straattaxi's want ze veroorzaken heel wat overlast." - Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

"Vooral in de stationsbuurt van Gent-Sint-Pieters ontstaan er problemen doordat de officiële taxistandplaatsen zich beneden bevinden, terwijl straattaxi's boven klanten proberen te ronselen. Dat leidt tot gespannen situaties tussen standplaatstaxi's en straattaxi's, waar klanten onvriendelijk worden aangesproken. Dat gedrag tolereren we niet."

De Gentse politie kan in principe beboeten op foutparkeren of ronselen, maar dat blijkt niet eenvoudig. Voor de controle op ronselen is de politie afhankelijk van het Chiron-systeem van de Vlaamse Overheid.

Maar het systeem is niet up-to-date en door een geschorst Vlaams decreet kon er zelfs helemaal niet worden gehandhaafd door de Gentse politie.

Nieuwe aanpak

Schepen Watteeuw is vastberaden om de wantoestanden bij straattaxi's aan te pakken: "Tijdens de Gentse Feesten moeten de regels worden gerespecteerd. We richten daarom standplaatsen in voor geregistreerde Gentse taxi’s en in een straal van 200 meter mogen geen andere taxi’s wachten."

"De Stad moet er bij het Vlaams Gewest op aandringen dat het decreet wordt aangepast om de standplaatstaxi's beter kunnen beschermen." - Sara Matthieu, gemeenteraadslid

"Als klanten toch onregelmatigheden vaststellen, roep ik op om klacht in te dienen. Dan kunnen we maatregelen nemen en kan een chauffeur zijn standplaatsvergunning verliezen."

Sara is blij dat  de stad doet wat mogelijk is maar roept tegelijk het Vlaams niveau op snel aanpassingen te voorzien aan het decreet: "De stad heeft geen controle over de groeiende groep straattaxi's in de stad. Daarom moet de stad er bij het Vlaams Gewest op aandringen dat het decreet wordt aangepast om de standplaatstaxi's beter kunnen beschermen. Alleen zo kunnen we de Gentenaars een uitstekende taxiservice aanbieden."

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? 
Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.

Op de hoogte blijven van het nieuws van en over Filip? 
Schrijf je dan in op de persoonlijke nieuwsbrief van Filip.