Stad Gent steunt Woonzaak

16 December 2021

Stad Gent steunt Woonzaak

Woonzaak, een initiatief van heel wat middenveldorganisaties, pleit voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen. Want wonen is een grondrecht. Het recht op wonen blijft in Vlaanderen echter voor velen dode letter. De initiatiefnemers van Woonzaak willen via een Europese procedure bij het Europees Comité voor Sociale Rechten de problematiek aankaarten. Stad Gent ondersteunt op aangeven van schepen van Wonen Tine Heyse de Woonzaak met een duidelijke engagementsverklaring.

"We vragen dan ook aan Vlaanderen om de instrumenten te bieden waardoor we een nog daadkrachtiger lokaal woonbeleid kunnen voeren.” - Tine Heyse, schepen van Wonen

Wonen is een duidelijke beleidsprioriteit van dit stadsbestuur. Het aanpakken van de wooncrisis is absoluut noodzakelijk.

We kiezen als één van de eersten in Vlaanderen voor een woonbeleid dat inzet op de sociale huurmarkt en de huurmarkt in het algemeen. Als lokaal bestuur hebben we hier een duidelijke verantwoordelijkheid die we, ook ten volle nemen. Maar we kunnen dit recht niet alleen realiseren. Iedereen moet zijn rol ten volle opnemen.

Grondrecht zoveel mogelijk realiseren

We zien het recht op wonen realiseren als een gedeelde verantwoordelijkheid van diverse beleidsniveaus en erkennen hierbij ook onze eigen rol als lokaal bestuur.

Als stad nemen we onze verantwoordelijkheid op om dit grondrecht zoveel mogelijk te realiseren, onder andere met stevige investeringssubsidies in sociale huurwoningen, erfpachtrenovaties voor SVK-woningen, een verhuurderspunt met advies, ondersteuning en premies voor verhuurders, premies voor huurwoningen met maximale huurprijs, Gent knapt op, Community Land Trust, de uitrol en ondersteuning van budgethuurwoningen, enzovoort.

Daadkrachtig lokaal beleid

Schepen voor Wonen Tine Heyse: “Het uitblijven van een gecoördineerd, doeltreffend, gedifferentieerd en afgestemd Vlaams beleid vertaalt zich onmiddellijk in de lokale context."

"We vragen dan ook aan Vlaanderen om zelf alle instrumenten uit te putten om het grondrecht op wonen voor iedereen te realiseren én de instrumenten te bieden waardoor we een nog daadkrachtiger lokaal woonbeleid kunnen voeren.”

Meer info over de Woonzaak: https://www.woonzaak.be/

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.